PRIZNANJA SKLADA / PODROČNA PRIZNANJA / LINHARTOVA LISTINA

 

 

Sklad podeljuje posebna priznanja za področja glasbene, gledališke, folklorne in plesne dejavnosti.

Linhartova listina je posebno priznanje sklada za področje gledališke dejavnosti.

Poziv za oddajo predlogov za podelitev področnih priznanj sklada objavimo sredi septembra vsako leto. Priznanja javno objavimo na osrednji skladovi prireditvi, podelijo pa se običajno na osrednjih državnih področnih srečanjih sklada.

Merila za podelitev

Merila za podelitev Linhartove listine so dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, kulturno vzgojno in mentorsko delo, analitično, raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na gledališkem področju.

Podelitev listine

Na podlagi pravilnika in prejetih vlog se vsako leto lahko podelijo največ tri Linhartove listine. Listino podeli direktor ali njegov področni svetovalec, praviloma na osrednji državni prireditvi gledališke dejavnosti - Linhartovem srečanju.

Dosedanji prejemniki Linhartovih listin

Matej Čujovič (2022)

Elizabeta Žnidaršič Stefanciosa (2022)

Peter Teichmeister (2022)

Tjaša Klanjšček (2021)

Zdenka Bevc (2021)

Sergej Dolenec (2020)

Bojan Trampuš (2020)

Andrej Šubic (2019)

Irena Žerdin (2019)

Mira Bolte (2019)

KUD Pozitiv (2018)

Alma Knaus (2018)

Ivan Berlot (2018)

Ludvik Kaluža (2017)

Mihael Starbek (2017)

Anton Bertoncelj (2016)

Klemen Klemenc (2016)

Bernard Protner (Svit Vurberški, um. ime) (2016)

Petra Mlinar, (2015)

Bojan Vister,(2015)

Stane Čuden,(2015)

Kajetan Bajt (2014)

Nanda Guček (2014)

Gledališka šola Prve gimnazije Maribor (2014)

Tanja Skrbinšek (2013)

Petra Stare in Andrej Štular (2013)

KD Loški oder Škofja Loka (2013)

Juša Berce (2012)
Nikolaj Krajnc (2012)
Borut Verovšek (2011)
Cvetka Jovan Jekl (2011)
Slovensko prosvetno društvo Rož TEATR TROTAMORA (2011)
Martin  Moschitz (2010)
Tatjana Košir (2010)
Gledališka skupina PD Štandrež, Štandrež pri Gorici
Gledališče Tone Čufar, Jesenice
Gledališka skupina KUD Zarja Trnovlje, Celje
Lutkovno gledališče KUD Kobanci, Kamnica
Pionirsko KUD OŠ Ivan Cankar, Maribor
Šentjakobsko gledaliče, Ljubljana
Marija Lilič, Brežice
Oder Treh herojev, Pirniče
SPD Zarja, Železna Kapla
Gledališka skupina OŠ Bratov Polančič, Maribor
Jožica Purnat, Portorož
Gledališče Pod kozolcem, Šmartno ob Paki
Danica Kastelic, Muljava
Irena Virant, Ljubljana
Branka Bezeljak Glazer, Ptuj
Edita Frančeškin, Koper
Milivoj Zemljič, Ormož
Klara Fodor, Monošter
Ivo Kokalj, Tržič
Oder Pedagoške fakultete Maribor, Maribor
Prosvetno društvo Čemšenik, Zagorje ob Savi
Irena Varga, Maribor
Marija Vaupotič, Ptuj
Milena Partljič, Maribor
Karli Čretnik, Velenje
Stane Čuden, Notranje Gorice
Gledališka skupina KD Stane Sever Škale, Velenje
Gledališka skupina KUD Franc Kotar, Trzin
Drago Gorup, Trst
Stane Koblar, Železniki
Jože Kolar, Velenje
Franc Kozelj, Predoslje
Ciril Mrgole, Cerklje na Gorenjskem
Gledališka skupina Podružnične šole Trboje, Kranj
Lučka Susič, Trst
Tone Šepec, Loška dolina
Anica Šinkovec, Ljubljana
Ladislava Trojar, Železniki
Lojze Matjašič, Ptuj
Cveta Koprivnikar, Velenje
Darko Čuden, Bohinjska Bistrica
Jože Venišnik, Gornji Grad
Marjana Hočevar, Ivančna Gorica
Kim Komljanec, Ljubljana
Mimica Emeršič, Portorož
Srečko Centrih, Ljutomer
Bogdan Francelj, Notranje Gorice
Stasja Mehora, Piran
Tatjana Rebolj, Ljubljana
Ana Breznikar, Senovo
Ernest Breznikar, Senovo
Franci Kotnik, Črneče
Henrik Lužnik, Jesenice
Franc Margon, Senovo


Linhartove listine podeljujejo:

- Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1969 -1996
- Zveza kulturnih društev Slovenije 1997
- Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 1998 - 2001
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, od 2002