PRIZNANJA SKLADA / PODROČNA PRIZNANJA / LINHARTOVA PLAKETA

 

 

Sklad podeljuje posebna priznanja za področja glasbene, gledališke, folklorne in plesne dejavnosti.

Linhartova plaketa je najvišje priznanje za področje gledališke dejavnosti.

Poziv za oddajo predlogov za podelitev področnih priznanj sklada objavimo sredi septembra vsako leto. Priznanja javno objavimo na osrednji skladovi podelitvi, podelijo pa se običajno na osrednjih državnih področnih srečanjih sklada.

Merila za podelitev

Merila za podelitev Linhartove plakete so izredni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki ali življenjsko delo na gledališkem področju.

Podelitev plakete

Na podlagi pravilnika in prejetih vlog se vsako leto lahko podeli največ ena Linhartova plaketa. Plaketo podeli direktor ali njegov področni svetovalec, praviloma na osrednji državni prireditvi gledališke dejavnosti - Linhartovem srečanju.

Dosedanji prejemniki plaket

Bojan Dornik (2021)

Matevž Gregorič (2020)

Breda in Bojan Kapelj (2019)

Irena Rajh(2018)

Srečko Kermavner in Lili Bačer Kermavner (2017)

Matjaž Eržen (2016)

Živko Beškovnik (2015)

Mileva Sovdat (2014)

Karl Čretnik (2013)

Franci Tušar (2012)

Šentjakobsko gledališče Ljubljana (2011)

Roman Žun (2010)

Vinko Trinkhaus, Ljubljana
Janez Šmon, Ljubljana
Janez Karlin, Maribor
Karel Malovrh, Trbovlje
Srečko Tič, Jesenice
Mila Valenčič, Kranj
Drago Karel Pogorelec, Ljubljana
Bojan Čebulj, Jesenice
Mira Štrukelj, Anhovo
Anica Bajgot , Ptuj
Zalika Novak , Ljutomer
Ante Horjak, Senovo
Lado Smrekar, Kostanjevica
Matko Matjon, Krško
Nace Reš, Kranj
Jože Zrim, Murska Sobota
Zofka Volčanšek, Ravne na Koroškem
ing. Mitja Šipek, Ravne na Koroškem
Miran Petrovčič, Ljubljana
Jola Marinčič, Ljubljana
Rudolf Peruš, Žerjav
inf. Ivo Pintarič, Trbovlje
Bogo Savnik, Postojna
France Kralj, Novo mesto
Jakob Dernač, Artiče
Saša Kump, Kranj
Marjan Lombar, Kranj
Angelca Močnik, Ravne na Koroškem
Mica Bizjak, Trbovlje
Zdravko Lesnik, Prevalje
Tone Zorko, Celje
Janez Grašič, Kranj
Ivica Jarc, Trbovlje
Riko Urh, Novo mesto
Franc Mirnik, Celje
Cveto Vernik, Celje
Mirko Cegnar, Kranj
Rado Češnovar, Trbovlje
Vlado Pipan, Šentilj
Gena Rak, Trbovlje
Marija Semetinger, Ravne na Koroškem
Edo Mauhler, Maribor
Slava Maroševič, Jesenice
Marjana Čebulj, Jesenice
Stanka Geršak, Jesenice
Jože Zakrajšek, Ljubljana
Milka Lesar, Ravne na Koroškem
Mira Stres, Prevalje
Jože Kovačič, Kranj
Peter Malec, Ptuj
Vera Videčnik, Velenje
Miloš Škerget, Maribor
Marjan Belina, Ljubljana
Polde Dežman, Ljubljana
Lojze Kovačič, Ljubljana
Majda Majaron, Ljubljana
Edi Majaron, Ljubljana
Tine Varl, Maribor
Danilo Vranc, Maribor
Julka Bezjak, Ljutomer
Domen Končan, Horjul
Lojze Matjašič, Ptuj
Vili Strel, Prevalje
Biba Uršič, Kranj
Vlado Uršič, Kranj
Štefan Žvižej, Celje
Maks Furijan, Ljubljana
Polde Cigler, Novo mesto
Zdenko Majaron, Ljubljana
Irena Šiling, Kranj
Jože Vozny, Ljubljana
Vida Hrovat, Mežica
Franci Končan, Horjul
Metod Mayr, Kranj
Sonja Pavšič, Ljubljana
Jožica Roš, Murska Sobota
Vinko Cuderman, Idrija
Peter Militarov, Ljubljana
Vlado Podgoršek, Brežice
Sergej Verč, Trst
Jože Zagoričnik, Celje
Antonija Čeč, Klek nad Trbovljami
Tone Dolinar, Kranj
Zinka Farič, Murska Sobota
Zdenka Furlan, Škofja Loka
Franc Jarc, Trbovlje
Miloš Mikeln, Ljubljana
Dušan Skok, Ljubljana
Jožef Škodič, Postojna
Peter Ternovšek, Maribor
Breda Varl, Maribor
Tine Oman, Kranj
Jože Vunšek, Kranj
Leon Čižmek, Velenje
Cveto Sever, Kranj
Ferenc Toplak, Lendava
Stane Kralj, Ljutomer
Janez Pešec, Zidani most
Vladimir Kocjančič, Ljubljana
Marija Kolar, Velenje
Slava Furlan, Štore
Roman Novelli, Ljubljana
Štef Potočnik, Ljubljana
Erna Usenik, Ljubljana
Franja Mauko, Zgornja Kungota
Herman Vehovar, Prevalje
Franci Klasinc, Hotinja vas
Marija Radmilovič, Svečina
Milan Bratož, Novo mesto
Helena Potokar, Ljubljana
Milan Marin, Maribor
Tone Partljič, Maribor
Alenka Bole Vrabec, Radovljica
Bogomir Veras, Celje
Alojz Eržen, Jezersko
Ladislav Varga, Lendava
Slavica Pečnik, Velenje
Andrej Fekonja, Ptuj
Lado Jakša, Ljubljana
Iztok Tory, Ljubljana
Jože Varga, Murska Sobota
Miran Kenda, Jesenice
Jaka Jeršič, Polzela
Lojze Vehar, Idrija
Neva Ketiš, Kamnica
Srečko Centrih, Celje
Tatjana Košir, Jesenice
Adolf Rauter, Ravne na Koroškem
Peter Tovšak, Mislinja
Poldej Zunder, Železna Kapla
Peter Ovsec, Ljubljana
Ivo Žnidarič, Ljutomer
Dramski odsek PD Štandrež, Štandrež pri Gorici
Gledališče Tone Čufar, Jesenice
Jože Kotnik, Velenje
Marcel Štefančič Logatec
Lojze Matjašič, Gorišnica
Emil Aberšek, Nova Gorica
Srečko Centrih, Ljutomer
Danijel Šmon, Ljubljana
Roman Žun

 

Linhartove plakete podeljujejo:


- Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1969 -1996
- Zveza kulturnih društev Slovenije 1997
- Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 1998 - 2001
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, od 2002