PRIZNANJA SKLADA / PODROČNA PRIZNANJA / MAROLTOVA LISTINA

 


Sklad podeljuje posebna priznanja za področja glasbene, gledališke, folklorne in plesne dejavnosti.

Maroltova listina je posebno priznanje za področje folklorne dejavnosti.

Poziv za oddajo predlogov za podelitev področnih priznanj sklada objavimo sredi septembra vsako leto. Priznanja javno objavimo na osrednji skladovi prireditvi, podelijo pa se običajno na osrednjih državnih področnih srečanjih sklada.

Merila za podelitev

Merila za podelitev Maroltove listine so dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, kulturno vzgojno in mentorsko delo, analitično, raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na folklornem področju.

Podelitev listine

Na podlagi pravilnika in prejetih vlog se vsako leto lahko podelijo največ tri Maroltove listine. Listino podeli direktor ali njegov področni svetovalec, praviloma na osrednji letni področni prireditvi ali prireditvi, ki jo predlaga prejemnik listine.

Dosedanji prejemniki Maroltovih listin

Nevenka Unk Hribovšek (2020)

Vera Gašpar (2020)

Simona Šercer (2020)

Tomaž Gantar (2019)

Miha Haler (2019)

Ludovik Rudolf (2016)

Bogomir Brložnik (2016)

David Antolin (2015)

Folklorna skupina KUD Oton Župančič Vinica (2014)

Foklorna skupina Dragatuš (2013)

Adriana Gaberščik (2012)

Družinski trio VolkFolk (2012)

Alenka Pakiž (2012)

Jožica Debelak (2011)

Mirjam Štrukelj (2011)

Andrej Butina (2010)

Ida Dolšek (2010)

Cvetka Javernik, Augsburg

Milena Šaruga, Mele - Gornja Radgona

Ivanka Prapertnik, Bistrica ob Dravi

FS KUD Prežihov Voranc, Ravne na Koroškem

Folklorna skupina Kres, Novo mesto

Folklorna skupina Železna Kapla, Železna Kapla Avstrija

Peter Mihelač, Ravne na Koroškem

Šaleška foklorna skupina Koleda, Velenje

Viki Mencinger, Bohinjska Bistrica

Ljuba Nadižar, Tržič

Janko Jerenko, Lancova vas

Ksenija Kukovčič, Nürnberg

Teja Ropoša, Muta

Krista Šiker, Lovrenc na Pohorju

Alojz Hanžek, Monošter

Helena Požar, Trst

Rafaela Dolenc, Tolminske Ravne

FD Lancova vas, Lancova vas

Vekoslav Potočnik, Ljutomer

Franc Kolarič, Ptuj

Milan Šlihthuber, Uhingen

Vido Sorta, Štanjel

Metliška folklorna skupina Ivan Navratil, Metlika

Viktor Slavinec, Ljutomer

Romilda Smotlak Tul, Mačkovlje

Folklorno društvo Val, Piran

Foklorna skupina Ozara, Kranj

Bojan Knific, Tržič

Martina Jakša, Semič

Edo Gaberšek, Celje

Malči Možina, Žirovnica

Jana Dolenc, Kobarid

Janko Jerenko, Lancova vas

Olga Gruden, Grosuplje

Zvonko Gantar, Kranj

Ida Dolšek, Šmartno pri Litiji

Hedvika Ostroško, Ptuj

Andrej  Butina

 

Maroltove listine podeljujejo:

- Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1969 -1996

- Zveza kulturnih društev Slovenije 1997

- Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 1998 - 2001

- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, od 2002