PRIZNANJA SKLADA / PODROČNA PRIZNANJA / MAROLTOVA LISTINA

 


Sklad podeljuje posebna priznanja za področja glasbene, gledališke, folklorne in plesne dejavnosti.

 

Maroltova listina je posebno priznanje za področje folklorne dejavnosti.

 

Poziv za oddajo predlogov za podelitev področnih priznanj sklada objavimo sredi septembra vsako leto. Priznanja javno objavimo na osrednji skladovi prireditvi, podelijo pa se običajno na osrednjih državnih področnih srečanjih sklada.Merila za podelitev

Merila za podelitev Maroltove listine so dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, kulturno vzgojno in mentorsko delo, analitično, raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na glasbenem področju.

 


Podelitev listine

Na podlagi pravilnika in prejetih vlog se vsako leto lahko podelijo največ tri Maroltove listine. Listino podeli direktor ali njegov področni svetovalec, praviloma na osrednji letni področni prireditvi ali prireditvi, ki jo predlaga prejemnik listine.

 

 

Dosedanji prejemniki Maroltovih listin

Vladimir Starešinič (2018)

Saša Meglič (2018)

Folklorno društvo Minerali (2018)

Cilka Neuvirt (2017)

Ludovik Rudolf (2016)

Bogomir Brložnik (2016)

David Antolin (2015)

Folklorna skupina KUD Oton Župančič Vinica (2014)

Foklorna skupina Dragatuš (2013)

Adriana Gaberščik (2012)

Družinski trio VolkFolk (2012)

Alenka Pakiž (2012)

Jožica Debelak (2011)

Mirjam Štrukelj (2011)

Andrej Butina (2010)

Ida Dolšek (2010)

Cvetka Javernik, Augsburg
Milena Šaruga, Mele - Gornja Radgona
Ivanka Prapertnik, Bistrica ob Dravi
FS KUD Prežihov Voranc, Ravne na Koroškem
Folklorna skupina Kres, Novo mesto
Folklorna skupina Železna Kapla, Železna Kapla Avstrija
Peter Mihelač, Ravne na Koroškem
Šaleška foklorna skupina Koleda, Velenje
Viki Mencinger, Bohinjska Bistrica
Ljuba Nadižar, Tržič
Janko Jerenko, Lancova vas
Ksenija Kukovčič, Nürnberg
Teja Ropoša, Muta
Krista Šiker, Lovrenc na Pohorju
Alojz Hanžek, Monošter
Helena Požar, Trst
Rafaela Dolenc, Tolminske Ravne
FD Lancova vas, Lancova vas
Vekoslav Potočnik, Ljutomer
Franc Kolarič, Ptuj
Milan Šlihthuber, Uhingen
Vido Sorta, Štanjel
Metliška folklorna skupina Ivan Navratil, Metlika
Viktor Slavinec, Ljutomer
Romilda Smotlak Tul, Mačkovlje
Folklorno društvo Val, Piran
Foklorna skupina Ozara, Kranj
Bojan Knific, Tržič
Martina Jakša, Semič
Edo Gaberšek, Celje
Malči Možina, Žirovnica
Jana Dolenc, Kobarid
Janko Jerenko, Lancova vas
Olga Gruden, Grosuplje
Zvonko Gantar, Kranj
Ida Dolšek, Šmartno pri Litiji
Hedvika Ostroško, Ptuj
Andrej  Butina

 

 

 

 

Maroltove listine podeljujejo:


- Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1969 -1996
- Zveza kulturnih društev Slovenije 1997
- Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 1998 - 2001
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, od 2002