PRIZNANJA SKLADA / PODROČNA PRIZNANJA / MAROLTOVA PLAKETA

 

 

 

Sklad podeljuje posebna priznanja za področja glasbene, gledališke, folklorne in plesne dejavnosti.

 

Maroltova plaketa je najvišje priznanje za področje folklorne dejavnosti.

 

Poziv za oddajo predlogov za podelitev področnih priznanj sklada objavimo sredi septembra vsako leto. Priznanja javno objavimo na osrednji skladovi podelitvi, podelijo pa se običajno na osrednjih državnih področnih srečanjih sklada.Merila za podelitev

Merila za podelitev Maroltove plakete so izredni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki ali življenjsko delo na področju folklorne dejavnosti.

 


Podelitev plakete

Na podlagi pravilnika in prejetih vlog se vsako leto lahko podeli največ ena Maroltova plaketa. Plaketo podeli direktor ali njegov področni svetovalec, praviloma na osrednji letni državni folklorni prireditvi "Le plesat me pelji" v Beltincih.

 

 

Dosedanji prejemniki plaket

Olga Gruden (2020)

Folklorno društvo Lancova vas (2017)

ni podeljena (2016)

ni podeljena (2015)

Branko Šmid (2014)

Malči Možina (2013)

Majda Nemanič (2012)

dr. Bojan Knific (2011)

Valerija Žalig (2010)

AFS France Marolt, Ljubljana
Bruno Ravnikar, Ljubljana
Tončka Marolt
Marija Šuštar, Ljubljana
Mirko Ramovš, Ljubljana
Jože Štrafela, Ptuj
Banda Kociper, Murska Sobota
FS Vinko Korže, Cirkovce
Nadja Kriščak, Trst
FS KUD Beltinci
FS Anton Štrafela, Markovci
FS Val Resia, Čedad
FS Tine Rožanc, Ljubljana
dr. Marija Makarovič, Ljubljana
Boris Žalig, Beltinci
Neva in Mile Trampuš, Velenje
AFS Študent Maribor, Maribor
Tržaška folklorna skupina Stu ledi, Trst
Folklorna skupina Sava, Kranj
Nežka Lubej, Maribor
Vasko Samec, Maribor
Mojca Lepej, Koper
Julijan Strajnar, Ljubljana
Branka Moškon, Novo mesto
Andrej Košič, Naklo
Ljuba Pribac Vrtovec, Šmarje pri Kopru
Branko Fuchs, Poljčane
Valerija Žalig

 

 

 

 

Maroltove plakete podeljujejo:


- Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1969 -1996
- Zveza kulturnih društev Slovenije 1997
- Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 1998 - 2001
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, od 2002