ODLIČJA /PREJEMNIKI 2012

 

V FESTIVALNI DVORANI V LJUBLJANI
SMO SVEČANO PODELILI
NAJVIŠJA
ODLIČJA SKLADA ZA LETO 2012

 

Ljubljana, 28. 1. 2013

 

 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) je na osrednji skladovi prireditvi podelil priznanja za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju kulturnih dejavnosti

 

Zlato plaketo za življenjsko delo na področju ljubiteljskega gledališča je prejela Edita Frančeškin, srebrne plakete pa Ivan Tavčar za organizacijsko in ustvarjalno delo na področju zborovske glasbe, Aleksander Jakob Videčnik za pomemben prispevek pri ohranjanju in proučevanju bogate kulturne dediščine in ljudskega izročila Zgornje Savinjske doline, Tone Žuraj za ustvarjalni prispevek na področju slovenske zborovske glasbe, Katoliško prosvetno društvo Planina v Selah za uspešno razvijanje organiziranega kulturnega ustvarjanja v zamejstvu in Marija Rituper za izjemne dosežke na področju vokalne glasbe. Zlati znak JSKD sta prejela Mateja Černic za izjemne dosežke na področju vokalne glasbe in Teater Šentjanž za izjemne dosežke na področju gledališke dejavnosti.

 

 

Edita Frančeškin

Zlata plaketa JSKD za življenjsko delo na področju razvijanja ljubiteljskega gledališča

 

 

Tone Žuraj

Srebrna plaketa za ustvarjalni prispevek  na področju slovenske zborovske glasbe

 

 

Marija Rituper

Srebrna plaketa za ustvarjalno delo in razvijanje kulturnega sodelovanja s Slovenci v Porabju

 

 

Katoliško prosvetno društvo Planina v Selah

Srebrna plaketa za ustvarjalno in uspešno razvijanje organiziranega kulturnega ustvarjanja v Zamejstvu

 

 

Ivan Tavčar

Srebrna plaketa za organizacijsko in ustvarjalno delo na področju zborovske glasbe v Sloveniji

 

 

Aleksander Jakob Videčnik

Srebrna plaketa za pomemben prispevek pri ohranjanju in proučevanju bogate kulturne dediščine in ljudskega izročila Zgornje Savinjske doline

 

 

Mateja Černic

Zlati znak za izjemne dosežke na področju vokalne glasbe

 

 

Teater Šentjanž

Zlati znak za izjemne dosežke na področju gledališke dejavnosti