PRIZNANJA SKLADA / JUBILEJNE PODROČNE ZNAČKE / ZNAČKE ANTONA AŽBETA

 

Značke Antona Ažbeta

 

V letu 2020 smo na JSKD ponovno obudili področna priznanja Antona Ažbeta za likovno dejavnost, ki so se že podeljevala med letoma 1982 in 1994. Ohranili smo poimenovanje po slikarju in pedagogu Antonu Ažbetu. Anton Ažbe (1862–1905) je eden najvidnejših slovenskih slikarjev poznega 19. stoletja obenem pa kot ustanovitelj slikarske in risarske šole, ki je delovala med 1891 in 1905 v Münchnu, tudi pomemben likovni pedagog in mentor. Obenem smo pripravili tudi področne značke Antona Ažbeta. Nova je vizualna podoba listin in značk. Področne značke podeljujejo območne izpostave. Značke Antona Ažbeta so bronasta, srebrna, zlata in častna in se podeljujejo za več kot 5, 10, 15 in 30 let aktivnega udejstvovanja na področju likovne dejavnosti.

 

 

Glede na trajanje udejstvovanja se ločijo 4 različni nivoji značk Antona Ažbeta:

 

Anton Ažbe

Bronasta značka Antona Ažbeta

za več kot 5 let udejstvovanja

 

Srebrna značka Antona Ažbeta

za več kot 10 let

udejstvovanja

 

Zlata
značka Antona Ažbeta

za več kot 15 let

udejstvovanja

 

Častna
značka Antona Ažbeta

za 30 let

udejstvovanja in več

 

 

Jubilejne področne značke sklada prejmejo lahko posamezniki, ki aktivno delujejo znotraj posameznih kulturnih društev in skupin od dopolnjenega 10. leta starosti dalje.


Jubilejno značko Antona Ažbeta lahko posameznik za udejstvovanje na področju likovne dejavnosti prejme največ enkrat znotraj vsakega nivoja. Prejeta najvišja značka znotraj posameznega področja pomeni, da je posameznik dosegel vse jubilejne nivoje, vendar se značke nižjega nivoja za nazaj ne podeljujejo.

 


Kje in kdo podeli značke?

Priznanja podeljuje vodja območne izpostave, predsednik sveta območne izpostave ali eden od članov komisije za priznanja pri območni izpostavi, ki jo izmed uglednih ljudi iz ljubiteljske kulture na predlog vodje območne izpostave imenuje direktor sklada.

 

Vloge za izdajo značk

društva izpolnijo priložen OBRAZEC in ga posredujejo na pristojne vodje območnih izpostav sklada, v kateri skupina ali društvo deluje, in sicer najmanj 30 delovnih dni pred načrtovano podelitvijo.

Območne izpostave pripravijo priznanja in vnesejo prejemnike v skupno elektronsko evidenco prejemnikov priznanj.

 

Vloga za izdajo jubilejnih značk mora vsebovati:

- naziv in popolni naslov predlagatelja,
- ime in priimek prejemnika, letnico rojstva
- število aktivnih let ljubiteljskega udejstvovanja na določenem področju
- čas in kraj, kjer se bo značka podelila.