PRIZNANJA SKLADA / JUBILEJNE PODROČNE ZNAČKE / GALLUSOVE ZNAČKE

 

NOVI POGOJI ZA PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK

Gallusove značke za zborovsko dejavnost

Ob prilagajanju Pravilnika o priznanjih JSKD so bila konec leta 2020 preurejena tudi področna priznanja. Pri glasbenih dejavnostih sta odslej področji zborovske in inštrumentalne dejavnosti ločeni. Na slednji se tako podeljujejo plakete, listine oz. značke Vinka Štrucla, Gallusova plaketa in listina oz. Gallusove značke pa se podeljujejo samo za zborovsko področje.

Gallusova značka je jubilejna značka sklada, ki jo prejmejo posamezniki (pevci, člani društev ...) za aktivno udejstvovanje na zborovskem področju ljubiteljske kulture (ljudskim pevcem in godcem se podeljujejo Maroltove jubilejne značke).

Pri tem je pomembna naslednja informacija o spremembi let:

Glede na trajanje udejstvovanja se ločijo 4 različni nivoji Gallusovih značk:

- bronasta Gallusova značka: za več kot 10 let udejstvovanja;

- srebrna Gallusova značka: za več kot 20 let udejstvovanja;

- zlata Gallusova značka: za več kot 30 let udejstvovanja;

- častna Gallusova značka: za 40 ali več let udejstvovanja.

Pri letih udejstvovanja smo se s tem vrnili na leta, zapisana v predhodnem pravilniku. Na posameznih dejavnostih smo torej zopet povečali čas, ki ga posameznik potrebuje v društvu, da pridobi ustrezno področno značko.

1. Pri nadaljnjih podelitvah uporabljate nova leta udejstvovanja za področje zborovske glasbe.

2. Vsi prejemniki dosedanjih Gallusovih značk ostanejo nespremenjeni in se jim značk ne nadomešča.

3. Pri prihodnjih podeljevanjih se že upoštevajo trenutno najvišje pridobljene področne značke, za podelitev naslednjih nivojev pa se počaka v skladu z zgoraj omenjenimi leti udejstvovanja.

Jubilejne področne značke sklada prejmejo lahko posamezniki, ki aktivno delujejo znotraj posameznih kulturnih društev in skupin od dopolnjenega 10. leta starosti dalje.

Gallusovo značko lahko posameznik za udejstvovanje na področju zborovske glasbe prejme največ enkrat znotraj vsakega nivoja. Prejeta najvišja značka znotraj posameznega področja pomeni, da je posameznik dosegel vse jubilejne nivoje, vendar se značke nižjega nivoja za nazaj ne podeljujejo (npr. posameznik, ki ustvarja 30 let in bo zanj oddana vloga za zlato značko, prejme samo zlato značko, ne pa tudi srebrne in bronaste hkrati