PRIZNANJA SKLADA / JUBILEJNE PODROČNE ZNAČKE / SPLOŠNA ZNAČKA

 

Splošne značke sklada

 

Splošna značka sklada je jubilejna značka sklada, ki je zaradi specifike umetniškega izražanja ne moremo uvrstiti v eno izmed temeljnih področnih značk sklada.

Podelimo jih lahko za različna področja: film, literatura, organizacijsko, raziskovalno in publicistično delo na področju ljubiteljske kulture, itd.

 

Glede na trajanje udejstvovanja se ločijo 4 različni nivoji splošnih značk:

 

Bronasta
značka
sklada

za več kot 5 let

udejstvovanja

Srebrna
značka
sklada

za več kot 10 let

udejstvovanja

Zlata
značka
sklada

za več kot 15 let

udejstvovanja

Častna
značka
sklada

za 30 let

udejstvovanja in več

 

 

Jubilejne področne značke sklada prejmejo lahko posamezniki, ki aktivno delujejo znotraj posameznih kulturnih društev in skupin od dopolnjenega 10. leta starosti dalje.


Jubilejno značko sklada lahko posameznik za udejstvovanje na ljubiteljski dejavnostih prejme največ enkrat znotraj vsakega nivoja. Prejeta najvišja značka pomeni, da je posameznik dosegel vse jubilejne nivoje, vendar se značke nižjega nivoja za nazaj ne podeljujejo.

Kje in kdo podeli značke?

Priznanja podeljuje vodja območne izpostave, predsednik sveta območne izpostave ali eden od članov komisije za priznanja pri območni izpostavi, ki jo izmed uglednih ljudi iz ljubiteljske kulture na predlog vodje območne izpostave imenuje direktor sklada.

Vloge za izdajo značk

društva izpolnijo priložen OBRAZEC in ga posredujejo na pristojne vodje območnih izpostav sklada, v kateri skupina ali društvo deluje, in sicer najmanj 30 delovnih dni pred načrtovano podelitvijo.

Območne izpostave pripravijo priznanja in vnesejo prejemnike v skupno elektronsko evidenco prejemnikov priznanj.

Vloga za izdajo jubilejnih značk mora vsebovati:

- naziv in popolni naslov predlagatelja,
- ime in priimek prejemnika, letnico rojstva
- število aktivnih let ljubiteljskega udejstvovanja na določenem področju
- čas in kraj, kjer se bo značka podelila.