PRIZNANJA SKLADA / JUBILEJNE PODROČNE ZNAČKE / ZNAČKE VINKA ŠTRUCLA

 

Značke Vinka Štrucla

 

Na področju inštrumentalne glasbene dejavnosti smo se že pred leti pri podeljevanju Gallusovih plaket in listin ločili od vokalne (zborovske) glasbene dejavnosti. Sedaj pa je prišel čas, ko smo lahko naredili popolno spremembo. Ob izbiranju imena značke smo se odločila za Vinka Štrucla. Njegov glasbeni opus obsega številna dela za različne inštrumentalno glasbene sestave (za katere Gallus pravzaprav ni skladal), a večina med Slovenci ga pozna kot kralja godbenih koračnic.

*Ljudskim pevcem in godcem podeljujemo Maroltove jubilejne značke.

 

 

Glede na trajanje udejstvovanja se ločijo 4 različni nivoji značk Vinka Štrucla:

 

Vinko Štrucl

Bronasta značka Vinka Štrucla

za več kot 10 let udejstvovanja

 

Srebrna značka Vinka Štrucla

za več kot 20 let

udejstvovanja

 

Zlata
značka Vinka Štrucla

za več kot 30 let

udejstvovanja

 

Častna
značka Vinka Štrucla

za 40 let

udejstvovanja in več

 

 

Jubilejne področne značke sklada prejmejo lahko posamezniki, ki aktivno delujejo znotraj posameznih kulturnih društev in skupin od dopolnjenega 10. leta starosti dalje.


Jubilejno značko Vinka Štrucla lahko posameznik za udejstvovanje na področju inštrumentalne glasbe prejme največ enkrat znotraj vsakega nivoja. Prejeta najvišja značka znotraj posameznega področja pomeni, da je posameznik dosegel vse jubilejne nivoje, vendar se značke nižjega nivoja za nazaj ne podeljujejo.

 


Kje in kdo podeli značke?

Priznanja podeljuje vodja območne izpostave, predsednik sveta območne izpostave ali eden od članov komisije za priznanja pri območni izpostavi, ki jo izmed uglednih ljudi iz ljubiteljske kulture na predlog vodje območne izpostave imenuje direktor sklada.

 

Vloge za izdajo značk

društva izpolnijo priložen OBRAZEC in ga posredujejo na pristojne vodje območnih izpostav sklada, v kateri skupina ali društvo deluje, in sicer najmanj 30 delovnih dni pred načrtovano podelitvijo.

Območne izpostave pripravijo priznanja in vnesejo prejemnike v skupno elektronsko evidenco prejemnikov priznanj.

 

Vloga za izdajo jubilejnih značk mora vsebovati:

- naziv in popolni naslov predlagatelja,
- ime in priimek prejemnika, letnico rojstva
- število aktivnih let ljubiteljskega udejstvovanja na določenem področju
- čas in kraj, kjer se bo značka podelila.