ODLIČJA /SREBRNA PLAKETA/ 2012

Aleksander Jakob Videčnik

(2012)

Srebrna plaketa za pomemben prispevek pri ohranjanju in proučevanju bogate kulturne dediščine in ljudskega izročila Zgornje Savinjske doline

 

Aleksander Jakob Videčnik je publicist, pisatelj, predavatelj, dramatik, kustos, avtor številnih monografij, velik poznavalec kulturne dediščine in ljudskega izročila Zgornje Savinjske doline in širše Slovenije ter predvsem velik zaljubljenec v zgodovino. Ogromno svojega časa je posvetil ustvarjanju na kulturnem področju, o čemer nazorno priča njegov zavidljiv opus, pri čemer se je še posebej podrobno posvečal narodopisju in zbiranju najrazličnejšega zgodovinskega gradiva, ki bi sicer potonilo v pozabo. Je avtor kar 32 samostojnih knjižnih del različnih žanrov, med katerimi prevladujejo zgodovinske in narodopisne vsebine. Kot novinar, avtor televizijskih in radijskih oddaj ter dolgoletni urednik Savinjskih novic je napisal preko 2100 različnih besedil,  ki so bila natisnjena v številnih  glasilih in časopisih.

 

Predlagal je šestnajst spominskih obeležij pomembnim Zgornjesavinčanom. Napisal je osem dramskih prizorov o življenju in dogajanjih v različnih krajih. Pripravljal je scenarije za različne prireditve ter uredil preko dvajset razstav. Napisal je Zgodovino hranilnic na Slovenskem, ki je bila objavljena v Zborniku Europaische Sparkassengeschichte 2. del ter izdana v Nemčiji, Franciji in Veliki Britaniji.

 

Aleksander Jakob Videčnik je častni občan občin Mozirje, Nazarje, Ljubno in Gornji Grad. Je prejemnik številnih priznanj in državnih odlikovanj, med drugim tudi častnega znaka republike Slovenije in zlate plakete Savinjskega gaja v Mozirju. Je častni član Društva arhivarjev Slovenije, Turističnega društva Rečica ob Savinji ter Muzejskega in zgodovinskega društva v Velenju. Kljub častitljivim dvaindevetdesetim letom je še vedno poln ustvarjalne energije in redno vodi domoznanske večere v muzeju gozdarstva in lesarstva v gradu Vrbovec Nazarje. Poleg tega v lokalnem časopisu redno objavlja zgodbe in pripovedke, arhivsko gradivo, ki ga je v preteklosti zbral med obiskovanjem hiš in kmetij Zgornje Savinjske in ki ga hrani Zgodovinski arhiv v Celju.