PRIZNANJA SKLADA / JUBILEJNA PRIZNANJA / PRIZNANJE SVETA OI

 

Priznanje Sveta območne izpostave

 

Merila za podelitev Priznanja Sveta območne izpostave sklada so pomembni dosežki ustvarjalnega in poustvarjalnega dela na področju ljubiteljske kulture.

Podelijo se lahko tudi za izjemne dosežke pri:
 organizacijskem delu,
 razvijanju novih oblik in vsebin delovanja,
 delu na področju kulturne vzgoje in izobraževanja,
 raziskovalnem delu,
 organiziranju strokovno svetovalnega in mentorskega dela,
 razvijanju kulturnega sodelovanja z drugimi društvi in zvezami društev,
 publicističnem delu in
 ohranjanju nacionalne kulturne dediščine.

 

Vloge za izdajo Priznanja Sveta območne izpostave

Vloge s priporočili za podelitev Priznanja Sveta območne izspostave naslovite na pristojno območno izpostavo sklada najmanj 2 meseca dni pred jubilejnim dogodkom.

vlogi posredujte kratko (do 1/2 strani A4) utemeljitev za podelitev priznanja Sveta območne izpostave, ki je sestavljena iz:

- kratkega pregleda ljubiteljskega kulturnega udejstvovanja prejemnika priznanja;

- naziva in popolni naslova predlagatelja;

- imena in priimka prejemnika, oz. skupine ali društva ter

- časa in kraja, kjer se bo priznanje podelilo.

 

Odločitev o podelitvi jubilejnega priznanja

Odločitev o podelitvi Jubilejnega priznanja sprejme Svet območne izpostave.

 

Kje in kdo podeli značke?

Jubilejna priznanja območne izpostave podeli vodja območne izpostave sklada ali predsednik Sveta OI.