ODLIČJA /SREBRNA PLAKETA/ 2013

Ervin Kralj

(2013)

Srebrna plaketa JSKD za ustvarjalni prispevek
na področju likovnega ustvarjanja

 

Likovni pedagog, slikar in grafik Edvin Kralj je ena izmed ključnih oseb pri organizaciji likovne ljubiteljske dejavnosti v Mariboru. Vzgajal in izobraževal je mlajše in odrasle ljubiteljske slikarje ter bil aktiven tudi na drugih umetniških področjih.

Rojen je bil v Slovenj Gradcu, kjer je tudi hodil v osnovno šolo, potem je obiskoval šolo za umetno obrt v Ljubljani in se po opravljeni diplomi zaposlil kot načrtovalec v pohištveni industriji v Mariboru, kasneje pa je sprejel delo strokovnega učitelja za likovni pouk na Osnovni šoli Toneta Čufarja. Po letu službovanja se je vpisal na redni študij likovnega pouka na Pedagoški akademiji v Mariboru, po diplomi pa je poučeval na več osnovnih šolah, nato pa se je vrnil na svoje prvo delovno mesto, kjer je bil nazadnje do upokojitve ravnatelj.

Svoja umetniška dela je samostojno in skupinsko razstavljal v mnogih galerijah in razstaviščih po Sloveniji in tujini. Z dvanajstimi risbami s kredo je sodeloval na jubilejni razstavi ob 750-letnici mesta Maribor ter na natečaju za izdelavo ekslibrisov slovenskih knjižnic in knjižničarjev v Škofji Loki, kjer je bil tudi nagrajen.

 

Vodil je likovno šolo KLD Ravne na Koroškem, likovni tečaj KUD Angel Besednjak in KUD Pošta. Je tudi eden najbolj zaslužnih za to, da je občina Ruše dobila svojo likovno galerijo – muzej. Bil je tudi med soustanovitelji Ruškega likovnega kroga, ki deluje od leta 1969. Več kot petnajst let je bil predsednik Odbora za likovno dejavnost pri ZKO Maribor in strokovni sodelavec Območne enote Zavoda RS za šolstvo v Mariboru. Kot ravnatelj je bil pobudnik in mentor otroške kiparske delavnice Forma Viva na osnovnih šolah nekdanje Občine Maribor - Pobrežje. Je član Društva likovnih umetnikov Maribor in Zveze društev likovnih umetnikov Slovenije, že osemnajst let tudi predsednik omenjenega društva in 18 let predsednik Društva Ex libris Slovenije. Slednje je leta 2000, ob njegovi 60. obletnici, izdalo katalog »Ervin Kralj – Ekslibrisi«.

Ervin Kralj se poleg risanja in slikanja ukvarja tudi s filmom. Za svoje kratke dokumentarne in potopisne filme je prejel mnoge medalje in priznanja. Leta 1989 je bil tudi med soustanovitelji mariborskega Filmskega in video kluba.

 

Umetniško ustvarjanje in pedagoško delo Ervina Kralja je pozitivno vplivalo na mnoge generacije ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev, zato mu JSKD podeljuje srebrno plaketo za ustvarjalni prispevek na področju likovnega ustvarjanja.