ODLIČJA /SREBRNA PLAKETA/ 2013

Bert Pribac

(2013)

Srebrna plaketa JSKD za ustvarjalno
delo na področju literature

 

Berta Pribaca slovenska literarna stroka uvršča med najpomembnejše literate našega zdomstva. V več kot 40 letih bivanja v Avstraliji je tamkajšnjo javnost seznanjal s slovensko kulturo, sodeloval na simpozijih o slovenski zgodovini in kulturi ter prevajal slovensko književnost v angleščino.
Bert Pribac, rojen v slovenski Istri, je po študiju primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1959 zaradi pritiskov tedanje oblasti zapustil domovino. Po enoletnem bivanju v Nemčiji se je odločil za Avstralijo in se naselil v Melbournu. Tam je ob delu maturiral iz angleščine, se vpisal na študij bibliotekarstva in magistriral na Univerzi Novega Južnega Walesa v Sidneyju.
Vseskozi je deloval v slovenskih kulturnih društvih, pisal izvirne pesmi, razmišljanja in eseje pa tudi prevajal za slovenske časnike in revije v Avstraliji (Slovenski vestnik, Slovenska vest, Resnica, Svobodni razgovori idr.) ter pripravljal tedenske radijske oddaje za avstralske Slovence na radiu v Canberri. Izdal je več pesniških zbirk v slovenskem jeziku in kot prvi v slovenščino prevedel izbor avstralske in aboriginske poezije. Med drugim je objavljal tudi v Argentini (Meddobje), Trstu (Most, Mladika) in v reviji za Slovence v zamejstvu in po svetu (Rodna gruda). Njegov prevod Kosovelove lirike Zlati čoln, ki ga je izdala ugledna oxfordska založba, je dosegel velik mednarodni uspeh.


Ob vrnitvi v domovino se je aktivno vključil v kulturno življenje slovenske Istre. S svojimi knjižnimi objavami je prispeval pomemben delež k sodobni slovenski esejistiki, s publicističnimi deli in javnimi nastopi pa tudi k državljanski pomiritvi, utrjevanju naše narodne identitete, mednarodnemu priznanju slovenske države in njeni uveljavitvi v svetu. Kot Istran in poznavalec obmejnih razmer si prizadeva za pravično rešitev etnične meje med Slovenci in Hrvati v Istri, od katere je odvisno sožitje med narodoma in državama. V knjigi Piranski zaliv se je angažirano lotil problematike slovensko-hrvaške kopenske in morske razmejitve, v knjigi Slovenske spravne motnje pa je analiziral našo medvojno in povojno tragedijo bratomora in pomirjujoče orisal nujnost narodne pomiritve.


Za širjenje slovenske kulturne identitete v zdomstvu, predvsem v Avstraliji, za kritična dela o slovenski preteklosti in sedanjosti, posebej o problemu narodne sprave, in za odlično promocijo slovenske kulture in književnosti Bertu Pribacu JSKD podeljuje srebrno plaketo za ustvarjalno delo na področju literature.