ODLIČJA /SREBRNA PLAKETA/ 2013

mag. Roman Verdel

(2013)

Srebrna plaketa JSKD za ustvarjalno delo in ohranjanje kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu

 

Kot rdeča nit se skozi vse dejavnosti Romana Verdela vleče temeljna vizija kulturnih prizadevanj koroških Slovencev: ohranjati in razvijati kulturo, ki je zanje najboljša možnost za izražanje teženj po uveljavljanju enakovrednosti in enakopravnosti slovenskega jezika in kulture na avstrijskem Koroškem. Prav kulturi – še zlasti glasbi – se je Roman Verdel v celoti predal in ji posveča vso svojo življenjsko energijo.
V kulturi je začel delovati v zaostrenih narodnopolitičnih razmerah sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so imeli politični pritiski na koroške Slovence hude posledice, saj sta zavladala resignacija in kulturni molk. Kljub zatišju so nekateri nadebudni mladi iskali izhod iz krize z aktivnim vključevanjem v kulturno delo. Roman Verdel je leta 1974 s skupino mladih ustanovil ansambel Drava, ki je po dolgih letih v okviru Slovenskega prosvetnega društva v Borovljah ponovno začela oblikovati slovensko kulturno delo. Leta 1981 so na njegovo pobudo obnovili tudi delovanje moškega pevskega zbora, ki se je kasneje razvil v mešani zbor, danes pa deluje kot Komorni zbor SPD Borovlje. Je predsednik društva in mestni občinski odbornik Volilne skupnosti v Borovljah.
Bil je tudi pobudnik sprememb pri predšolski vzgoji. Dosegel je namreč, da imajo predšolski otroci v Borovljah dvojezično varstvo. Njegovo vztrajnost dokazuje 90 otrok, ki obiskujejo privatni slovenski dvojezični vrtec in varstvo »Jaz in ti«. Od ustanovitve leta 1998 naprej je tudi predsednik te ustanove.

 


Iniciativnost, znanje, strokovnost in neusahljivo pozitivno razmišljanje o kulturnem ustvarjanju Romana Verdela izpolnjujejo kot osebnost, kljub temu da vse omenjeno od njega terja izjemno doslednost in redno udejstvovanje, saj imajo samo zbori, ki jih vodi, več kot 170 terminov letno. Glasbo komponira tudi sam, posebno pozornost posveča cerkveni literaturi. Med drugim je leta 2013 v spomin na nacistične žrtve, med katerimi so bili tudi njegovi sorodniki, za pevce in soliste MPZ Sele, ki jih vodi že 23 let, skomponiral spominsko sveto mašo v romantičnem stilu, ki so jo izvedli ob spremljavi članov Slovenske filharmonije iz Ljubljane. Kot glasbeni pedagog pa vodi tudi Mešani pevski zbor Slovenske gimnazije v Celovcu, ki vsako leto šteje kar okoli 100 pevk in pevcev!
Kot svoj osrednji poklic pa Roman Verdel že 30 let opravlja delo ravnatelja Slovenske glasbene šole na Koroškem. Glasbena šola dosega zavidanja vredne rezultate, kar dokazujejo tudi številne nagrade na tekmovanjih na deželni, državni in mednarodni ravni. V okviru Glasbene šole vodi tudi orkester »Glasbena pomlad«.


Roman Verdel je bil kot mladenič pobudnik oživitve kulturnega dela v boroveljskem slovenskem prosvetnem društvu, danes pa skrbi za to, da učenci glasbene šole svoje znanje neposredno vključujejo v kulturno delovanje celotne društvene infrastrukture koroških Slovencev. Za ustvarjalno delo in ohranjanje kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu JSKD Romanu Verdelu podeljuje srebrno plaketo.