ODLIČJA /ZLATA PLAKETA/ 2012

Edita Frančeškin

(2012)

Zlata plaketa JSKD za življenjsko delo na področju gledališke dejavnosti

 

Ko govorimo o ljubiteljskem gledališkem ustvarjanju na Primorskem, ne moremo mimo Edite Frančeškin, predane pedagoginje, režiserke in ustvarjalke, brez katere ljubiteljsko gledališče ne bi bilo to, kar je. Je ena tistih ustvarjalk, pri katerih beseda ljubitelj zažari v polnem pomenu besede, saj lahko tako vztrajno, predano in uspešno gledališče ustvarja le tisti, ki ga preprosto ljubi.  Ta velika ljubezen Edite Frančiških traja že več kot štirideset let.

Na šolah, kjer je poučevala slovenski jezik, in pod okriljem tedanje Zveze kulturnih organizacij, kjer bila kar nekaj let strokovna sodelavka za gledališko dejavnost, je zrežirala preko petdeset različnih predstav, pri čemer je nekatere otroške napisala sama, mnoge pa je inventivno adaptirala ter v njih prepletla gledališke in lutkovne prvine. Vplivala je na nastanek mnogih gledaliških in lutkovnih skupin  v šolah in zavodih ter na podeželju in z eno prvih gledaliških šol v gledališču Koper vpeljala v ljubiteljstvo znanje o gledališki ustvarjalnosti. Na odre Kopra in Trsta je postavila  več ugledališčenih proslav, literarnih predstav, recitalov in drugih kulturno umetniških projektov, rodove mladih pa je gledališko vzgajala tudi na ljubiteljskih odrih v zamejstvu, na Opčinah, in z njimi odhajala na Linhartova srečanja ter na gostovanja po Italiji in Avstriji. Tudi v Izoli je na oder postavila kar nekaj predstav za otroke in odrasle ter se z njimi prav tako udeleževala republiških Linhartovih srečanj.

Njeno ustvarjanje so vselej odlikovali velika ljubezen do slovenske besede, brezmejna radovednost in inovativnost, njene gledališke stvaritve pa se še danes uvrščajo v sam vrh slovenske gledališke ljubiteljske ustvarjalnosti, kar med drugim pričajo tudi priznanja s številnih Linhartovih in drugih srečanj. Čeravno že v pokoju, je Edita Frančeškin še vedno aktivna režiserka in predana ustvarjalka, ki deluje predvsem v Kulturnem društvu Domovina Osp, s katerim zadnjih nekaj let prav vsako leto prejema gledališke nagrade. Poleg tega poje v ženski vokalni skupini Korala Koper, sodeluje s številnimi šolskimi gledališkimi skupinami, je članica Predsedstva ZKD MO Koper in vsako leto ob slovenskem kulturnem prazniku poskrbi za uprizoritev kakšnega literarnega dela. Tako smo lahko videli uprizoritve o Gregorčiču, Trubarju, Cankarju, Prešernu, Pavčku, A. Kocjančiču, Kosovelu in Levstiku. Tudi stalnica »Homo na plac« - s prizori s srednjeveške koprske tržnice - prihaja izpod njenega peresa in zaživi v njeni režiji.

Gledališko ustvarjanje in pedagoško delo Edite Frančeškin je pozitivno vplivalo na mnoge generacije ljubiteljskih igralcev in na kakovost ljubiteljskega gledališča pri nas in še danes navdihuje ljubiteljsko kulturo na Primorskem in v zamejstvu.