PRIZNANJA SKLADA / PODROČNA PRIZNANJA / LISTINAVINKA ŠTRUCLA

 

Sklad podeljuje tudi posebna priznanja za področja inštrumentalne dejavnosti.

Listina Vinka Štrucla je posebno priznanje za področje inštrumentalne dejavnosti.

Poziv za oddajo predlogov za podelitev področnih priznanj sklada objavimo sredi septembra vsako leto. Priznanja javno objavimo na osrednji skladovi prireditvi, podelijo pa se običajno na osrednjih državnih področnih srečanjih sklada.

Merila za podelitev

Merila za podelitev Listine Vinka Štrucla so dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, kulturno vzgojno in mentorsko delo, analitično, raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na inštrumentalnem področju.

Podelitev listine

Na podlagi pravilnika in prejetih vlog se vsako leto lahko podelijo največ tri Listine Vinka Štrucla. Plaketo podeli direktor ali njegov področni svetovalec, praviloma na osrednji letni državni inštrumentalni prireditvi.

Dosedanji prejemniki Listine Vinka Štrucla

Franci Lipovšek (2020)

Janko Škrajnar (2020)

Klemen Kotar (2020)

Aljoša Deferri (2021)

Janez Per (2021)

Polona Udovič (2021)

Ivo Bašič (2022

Milivoj Šurbek (2022

Aljoša Saksida (2022

mag. Mitja Dragolič (2023)