PRIZNANJA SKLADA / PODROČNA PRIZNANJA /PLAKETA VINKA ŠTRUCLA

Sklad podeljuje tudi posebna priznanja za področja inštrumentalne dejavnosti.

Plaketa Vinka Štrucla je najvišje priznanje za področje inštrumentalne dejavnosti.

Poziv za oddajo predlogov za podelitev področnih priznanj sklada objavimo sredi septembra vsako leto. Priznanja javno objavimo na osrednji skladovi prireditvi, podelijo pa se običajno na osrednjih državnih področnih srečanjih sklada.

Merila za podelitev

Merila za podelitev Plakete Vinka Štrucla so izredni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki ali življenjsko delo na področju inštrumentalne dejavnosti.

Podelitev plakete

Na podlagi pravilnika in prejetih vlog se vsako leto lahko podeli največ ena Plaketa Vinka Štrucla. Plaketo podeli direktor ali njegov področni svetovalec, praviloma na osrednji letni državni inštrumentalni prireditvi.

Dosedanji prejemniki Plakete Vinka Štrucla

Josip Grgasović (2020)

Miro Saje (2021)

Vladimir Hrovat (2023)