PRIZNANJA SKLADA / PODROČNA PRIZNANJA / LISTINA METE VIDMAR

  

Sklad podeljuje posebna priznanja za področja glasbene, gledališke, folklorne in plesne dejavnosti.

Listina Mete Vidmar je posebno priznanje za področje plesne dejavnosti.

Poziv za oddajo predlogov za podelitev področnih priznanj sklada objavimo sredi septembra vsako leto. Priznanja javno objavimo na osrednji skladovi prireditvi, podelijo pa se običajno na osrednjih državnih področnih srečanjih sklada.

Merila za podelitev

Merila za podelitev Listine Mete Vidmar so dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, kulturno vzgojno in mentorsko delo, analitično, raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na plesnem področju.

Podelitev listine

Na podlagi pravilnika in prejetih vlog se vsako leto lahko podelijo največ tri Listine Mete Vidmar. Listino podeli direktor ali njegov področni svetovalec, praviloma na osrednji letni državni prireditvi za plesno dejavnost - na Festivalu Živa.

Dosedanji prejemniki Listin Mete Vidmar

Ajda Tomazin (2020)

Kim Kern Kukovič (2019)

Ana Romih (2019)

Sandra Jazbec (2019)

Marko Urbanek (2018)

Dalanda Diallo (2017)

Polona Boruta (2017)

Lucija Boruta (2017)

Gea Erjavec (2016)

Tanja Verglez (2016)

Aja Zupanec (2015)

Daša Grgič (2014)

Jelena Milovanović (2014)

Andreja Kopač (2013)

Špela Medved (2013)

Urša Rupnik (2012)

Jasmina Bremec (2011)

Sabina Schwenner (2011)

Vojka Kokošinek (2010)

Rosana Horvat (2010)

Nataša Tovirac (2010)

Mojca Kasjak, Maribor

Tanja Skok, Koper

Majda Fridl, Ptuj

Plesna skupina Metulj. Piran

Liljana Šantič Ujčič, Izola

Dragica Mavec, Velenje

Listine Mete Vidmar podeljujejo:

- Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1969 -1996

- Zveza kulturnih društev Slovenije 1997

- Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 1998 - 2001

- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, od 2002