PRIZNANJA SKLADA / PODROČNA PRIZNANJA / PLAKETA METE VIDMAR

 

 

Sklad podeljuje posebna priznanja za področja glasbene, gledališke, folklorne in plesne dejavnosti.

Plaketa Mete Vidmar je najvišje priznanje za področje plesne dejavnosti.

Poziv za oddajo predlogov za podelitev področnih priznanj sklada objavimo sredi septembra vsako leto. Priznanja javno objavimo na osrednji skladovi podelitvi, podelijo pa se običajno na osrednjih državnih področnih srečanjih sklada.

Merila za podelitev

Merila za podelitev Plakete Mete Vidmar so izredni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki ali življenjsko delo na področju plesne dejavnosti.

Podelitev plakete

Na podlagi pravilnika in prejetih vlog se vsako leto lahko podeli največ ena Plaketa Mete Vidmar. Plaketo podeli direktor ali njegov področni svetovalec, praviloma na osrednji letni državni plesni prireditvi "Živa" v Ljubljani.

Dosedanji prejemniki plaket

Mojca Kasjak (2020)

ni podeljena (2019)

ni podeljena (2018)

ni podeljena (2017)

ni podeljena (2016)

ni podeljena (2015)

ni podeljena (2014)

Kolektiv Federacija (2013)

Igor Sviderski (2011)

Vojka Kokošinek (2010)

Nataša Tovirac

Petra Pikalo, Ljubljana

Saša Lončar, Kranj

Jana Kovač Valdes, Ljubljana

Daliborka Podboj, Ljubljana

Gordana Stefanović Erjavec, Celje

Minka Veselič Kološa, Maribor

Breda Kroflič, Ljubljana

Mira Mijačevič, Maribor

Jasna Knez, Ljubljana

Marija Vogelnik, Ljubljana

Živa Kraigher, Ljubljana

Plakete Mete Vidmar podeljujejo:

- Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1969 -1996

- Zveza kulturnih društev Slovenije 1997

- Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 1998 - 2001

- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, od 2002