Izobraževalni programi in usposabljanja

Izobraževalni programi JSKD so namenjeni  mentorjem in animatorjem kulturnih skupin ter posameznikom, ki želijo delovati ali se dodatno izobraziti za vsebine na posameznih umetniških področjih. Ker v ljubiteljski kulturi deluje preko 100.000 posameznikov, je vsem skupinam težko zagotoviti ustrezno profesionalno strokovno vodenje. To še posebej velja za področja, kjer ni formalnega izobraževanja (sodobni ples, folklora) ali pa je strokovnega kadra premalo (zborovstvo, gledališče in lutke, ipd.). Znanja in veščine ustvarjalci tako pridobivajo v okviru neformalnih izobraževalnih oblik, delavnic in seminarjev, ki potekajo v okviru programa JSKD. Izobraževalne oblike (seminarji, delavnice, šole) so namenjeni vsem generacijam, od otrok do seniorjev, pri čemer je posebni poudarek namenjen medgeneracijskemu povezovanju in prenosu znanj. Izobraževanja izvajajo uveljavljeni domači in tuji strokovnjaki s posameznih kulturnih področij, ki ponujajo sveža, aktualna znanja in nove pristope oz. tehnike dela.

Ponujamo tudi posebna interdisiplinarna izobraževanja, ki povezujejo različne ustvarjalne dejavnosti predvsem za delo z otroci in mladimi v okviru neobveznega izbirnega predmeta »umetnost« ter posebej prilagojena izobraževanja in usposabljanja v okviru evropskih projektov, ki bodo mladim omogočili lažji prehod na trg delovne sile.

 

Preverite našo ponudbo izobraževalnih programov in usposabljanj: