FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI / MARIBOR -PrR- 2019

 

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki bodo v letu 2019 sofinancirani iz sredstev Mestne občine Maribor

 

Dokumentacija razpisa

 

Dokumentacija razpisa Maribor PrR-2019 obsega:

Besedilo razpisa Maribor PrR-2019

Merila razpisa Maribor PrR-2019

Prijavni obrazci:

A (splošni podatki o prijavitelju);

B (podatki o delu društva);

C (finančni načrt);

D (prijava programa – različno za posamezna področja dejavnosti):

D1-pevski zbori, vokalne skupine

D2-pihalni orkestri, inštrumentalne skupine

D3-gledališče

D4-folklorna in plesna dejavnost

D5-likovna, literatura, video in filmska dejavnost ter fotografija

D6a-strokovna društva

D6b-organizatorji

Obrazci za poročanje

E-zahtevek za izplačilo

F-vsebinsko in finančno poročilo

 

 

 

 

Dodatne informacije:

Matija Varl
matija.varl@jskd.si

02/2342-117


Katarina Simončič

katarina.simoncic@jskd.si;
02/2342-115

Nežka Šoštarič

nezka.sostaric@jskd.si
02/2342-110

 

Uradne ure po telefonu so v času odprtja razpisa vsak ponedeljek in četrtek od 10. do 12. ure.