FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI / MARIBOR -PrR- 2019

 

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki bodo v letu 2019 sofinancirani iz sredstev Mestne občine Maribor

 

Rezultati razpisa

 

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih (15) dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

 

Obrazci za poročanje

E-zahtevek za izplačilo

F-vsebinsko in finančno poročilo

 

 

 

Dodatne informacije:

Matija Varl
matija.varl@jskd.si

02/2342-117


Katarina Simončič

katarina.simoncic@jskd.si;
02/2342-115

Nežka Šoštarič

nezka.sostaric@jskd.si
02/2342-110

 

Uradne ure po telefonu so v času odprtja razpisa vsak ponedeljek in četrtek od 10. do 12. ure.