JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2017-03

Status:

 

ODPRT
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2017 v Uradnem listu RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017)

Datum objave:

22. 9. 2017

Rok prijave:

15. 11. 2017

Okvirna razpisna vrednost:

 

 

260.000,00 EUR od tega za:

- vzhodno kohezijsko regijo: 170.000,00 EUR

- zahodno kohezijsko regijo: 90.000,00 EUR

 

Število predvidenih subvencij:

 

 

30 subvencij za zaposlitev od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 18

- zahodni kohezijski regiji: 12

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Besedilo razpisa (JSKD_ESS_subv_izob_2017_razpis.pdf)

- Navodila za prijavo na javni razpis

- Obrazec za oddajo prijave (izpis za ovojnico)
(JSKD_ESS_subv_2017_obr1.doc)

- Obrazec Prijava na razpis
(JSKD_ESS_subv_2017_obr2.doc)

- Vzorec pogodbe o subvencioniranju zaposlitve
(JSKD_ESS_subv_2017_pogodba.pdf)

- Ocenjevalni list (JSKD_ESS_subv_2017_obr3.pdf)

- Časovnica (JSKD_ESS_subv_2017_ Obr4.pdf)

- Kohezijske statistične občine (JSKD_ESS_subv_2017_obcine.xls)

- Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (Vir: SURS)

- Koeficient razvitosti občin za 2016 in 2017

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 527).

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.