JAVNI RAZPISI IN POZIVI / JAVNI PROJEKTNI RAZPIS Etn-2018

JAVNI RAZPIS Etn 2018

- javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 

Med 12. januarjem in 12. februarjem 2018 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Etn 2018).

 

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi. Področje razpisa je bila kulturna dejavnost, ki se izvaja na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

 

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 160.000,00 €. JSKD je v roku prejel 297 vlog. Zaradi neizpolnjevanje razpisnih pogojev so bile 3 vloge zavržene s sklepom.

 

Strokovno programska komisija je pregledala vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje je bilo sprejetih 228 projektov, ki izpolnjujejo vse splošne kriterije in so pri presoji vsebinskih kriterijev prejeli najmanj 60 od možnih 100 točk. Povprečni dodeljeni znesek na odobreni projekt znaša 680,04 €.

 

 

SPREJETI PROJEKTI

 

ZAVRNJENI PROJEKTI

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

 

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

VZOREC OBRAZCA (pdf)
Obrazec naj vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge