JAVNI RAZPISI IN POZIVI / JAVNI PROJEKTNI RAZPIS Etn-2023

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2023 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka Etn-2023)

 

Med 28. julijem in 8. septembrom 2023 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2023 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Etn-2023).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi. Področje razpisa je bila kulturna dejavnost, ki se izvaja na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 191.205,00 evrov, od tega predvidoma 152.964,00 evrov za narodne skupnosti po Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/11) in predvidoma 38.241,00 evrov za preostale manjšinske skupnosti in priseljence v Republiki Sloveniji. JSKD je v roku prejel 213 vlog. Zaradi neizpolnjevanje razpisnih pogojev so bile 3 vloge zavrže s sklepom.

Komisija je v nadaljevanju obravnavala preostalih 210 vlog za sofinanciranje, ki so bile vložene s strani 77 prijaviteljev. Komisija je soglasno sklenila, da za sofinanciranje predlaga 168 projektov v skupni vrednosti 189.293,00 €. Povprečni dodeljeni znesek na odobreni projekt znaša 1.126,74 €.

 

SPREJETI PROJEKTI

 

ZAVRNJENI PROJEKTI

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

Vzorec obrazcev

vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge

 

Dodatne informacije:

Matej Maček

samostojni strokovni svetovalec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

 

Mag. Jani Šalamon

pomočnik direktorja za program

E: jani.salamon@jskd.si,

T: 01/24-10-521

 

Tomaž Simetinger

Dr. Tomaž Simetinger

pomočnik direktorja za posebne projekte

E: tomaz.simetinger@jskd.si,

T: 01/24-10-502.

 

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.