JAVNI RAZPISI IN POZIVI / PR 2016

JAVNI PROJEKTNI RAZPIS PR 2016

 

Rezultati

 

Med 22. januarjem in 22. februarjem 2016 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2016 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  (PR-2016).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve), izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ali založniški, filmski in video projekti.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 332.860,00 €. JSKD je v roku prejel 654 vlog. Zaradi vložitve po izteku razpisnega roka oz. neizpolnjevanje razpisnih pogojev je bilo 6 vlog zavrženih s sklepom.

Strokovne programske komisije so pregledale vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje je bilo sprejetih  408 projektov, ki izpolnjujejo vse splošne kriterije in so pri presoji vsebinskih kriterijev prejeli najmanj 65 od možnih 100 točk. Povprečen dodeljen znesek na odobren projekt znaša 759,13 €.

 

Odobreni projekti

 

Zavrnjeni projekti

 

Aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

VZOREC OBRAZCA
vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge