JAVNI RAZPISI IN POZIVI / PR 2016

JAVNI PROJEKTNI RAZPIS PR 2016

 

Pogosta vprašanja

 

Vprašanje: Uporabljam Internet explorer 8 (ali novejšo verzijo) pa me aplikacija kljub temu opozarja, da uporabljam nepriporočen brskalnik.
Odgovor: Vaš brskalnik deluje v t.i. Združljivostnem pogledu (compatibility view). Izberite orodja (tools), nastavitve združljivostnega pogleda (compatibility view settings) in odstranite jskd.si s seznama strani, ki vam jih brskalnik prikazuje v tovrstnem pogledu.

 

Vprašanje: Katero številko odločbe in datum odločbe naj vpišemo v rubriki status društva v javnem interesu? (Status društva v javnem interesu: »Da«, »Ne«)
Odgovor: Ko označite odgovor »Da«, v nadaljevanju vpišite številko odločbe, s katero je Ministrstvo za kulturo vašemu društvu podelilo status društva v javnem interesu na področju kulture. Status se pridobi na podlagi zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo, in ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo delovanje društev. Če vaše društvo nima omenjenega statusa, označite možnost »Ne«.

 

Vprašanje:  Je potrebno oddati vlogo v elektronski in v tiskani obliki?
Odgovor: Da. Sprva vlogo izpolnite v aplikaciji za pripravo vloge nato jo v tiskani obliki pošljite na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana. Vloga, oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

 

Vprašanje: Kaj pomeni »Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi?«
Odgovor: Po predlogi pomeni, da na kuverto (v kateri pošljete tiskano vlogo po pošti) nalepite zadnji tiskani list vloge iz aplikacije -  vsebuje naslov Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana in črtno kodo vloge). Na kuverto ne pišite naslova, ampak le prilepite omenjen list (t.i. predlogo).

 

Vprašanje: Ali moramo k vlogi prilagati potrdilo o registraciji društva (iz AJPES-a)?
Odgovor: Potrdila vam ni potrebno prilagati, ker aplikacija za pripravo vlog omogoča avtomatičen prenos podatkov društva iz registra AJPES.

 

Vprašanje: Lahko  oddamo vlogo za sofinanciranje projekta s področja več dejavnosti?
Odgovor: Če prijavljate na javni razpis vlogo za projekt z več dejavnostmi, v vlogi označite prevladujočo dejavnost. V vlogi ne morete označiti več dejavnosti hkrati.

 

Vprašanje: Ali so upravičene osebe po tem razpisu tudi zasebni ali javni zavodi?
Odgovor: Zasebni ali javni zavodi niso upravičene osebe. Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa; za kulturno delovanje Slovencev, ki živijo v zamejstvu, pa ustrezne krovne organizacije v kulturi. 

Aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

VZOREC OBRAZCA
vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge