PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

Zborovski arhiv

 

   KATALOGI

 

GLASBA / VOKALNA GLASBA / OTROŠKA TEKMOVANJA / ZAGORJE 2018

Zagorje 2018

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Območno izpostavo Zagorje ob Savi ter Občino Zagorje ob Savi

 

26. REVIJA ZAGORJE OB SAVI 2018
Državno tekmovanje otroških in mladinskih zborov

26. - 28. marec 2018

 

RAZPIS


1. Sodelovanje

Na reviji bodo nastopili otroški, mladinski in pomutacijski zbori petih tipičnih zasedb:
- kot otroški zbor (OPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2007 in mlajši;
- kot mladinski zbor (MPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2003 in mlajši;
- kot dekliški zbor (DPZ), v katerem pojejo pevci, rojeni leta 1998 in mlajši;
- kot fantovski zbor (FPZ), v katerem pojejo fantje, rojeni leta 1998 in mlajši;
- kot mešani mladinski zbor (MeMPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 1998 in mlajši.

Če bo prijavljenih preveč zborov, bosta lahko nastopila največ dva zbora z iste šole.

V zboru lahko 10 % pevcev za eno leto presega starostno omejitev.

Starost pevcev lahko organizator preverja takole:

- otroški in mladinski pevski zbori morajo na njegovo zahtevo pred nastopom predložiti seznam nastopajočih otrok z datumom rojstva in podpisom ravnatelja, ki zagotavlja resničnost podatkov,
- pevci DPZ, FPZ in MeMPZ morajo na zahtevo organizatorja pred nastopom pokazati veljavne dijaške izkaznice ali indekse.

Če bo dokazana nedovoljena starostna prekoračitev, bo doseženi rezultat zbora razveljavljen.

 

 2. Merila za izbor zbora

Merila izbora za udeležbo na reviji so: kakovost prijavljenega zbora, umetniška vrednost sporeda in primernost sporeda glede na zasedbo zbora. Sodelujoče zbore bo potrdil organizacijski odbor prireditve na predlog umetniškega sveta tekmovanja.

 

 3. Potek tekmovanja

Sestava sporedov (pri izboru pazite na umetniško vrednost in se izogibajte skladb, ki so priredbe inštrumentalnih del).

                                            
OPZ:

število skladb ni predpisano, nastop mora vsebovati:
- spored v trajanju od 7 do 10 minut čiste glasbe,
- izvedbo umetne skladbe slovenskega skladatelja*
- izvedbo slovenske ljudske pesmi v obdelavi ali izvirni obliki oz. skladbe s seznama dovoljenih ponarodelih pesmi*
- v spored morate uvrstiti izvedbo ene izmed naštetih a cappella skladb (izberete jo sami):
Marij Kogoj: Lastavica (Karel Širok) DZS, 1956, Marij Kogoj, Otroške pesmi
Vilko Ukmar: Pustna pesem (Boža Novak)* Grlica, 1960, Letnik VI, št. 5
Mi skupej smo prirajžali – ljudska iz Matene pri Igu* (1., 3., 6., 9. in 10. kitica), Izdala Založba Kres, Mi smo prišli nócoj k vam, 1995
Pršva je ta luba vigred – ljudska iz Breznice pri Podrožci, Koroška (1., 2. in 4. kitica), JSKD, 2018
(za uradno verzijo teh partitur kliknite na njihov naslov)
- v spored morate uvrstiti izvedbo skladbe, ki je pretežno dvoglasna.

*Temu pravilu lahko zadostite tudi z izvedbo skladbe s seznama štirih a cappella skladb.

Inštrumentalna spremljava: pri otroških zborih imajo lahko vse pesmi, razen obvezne a cappella, inštrumentalno spremljavo.

 

MPZ:

- dovoljeno je do 12 minut čiste glasbe,
- število skladb ni predpisano,
- vsaj dve skladbi morata biti pretežno ali v celoti tri- ali večglasni,
- spored mora vsebovati umetno skladbo slovenskega skladatelja,
- spored mora vsebovati slovensko ljudsko pesem (v obdelavi ali izvirni obliki). ), oz. skladbo s seznama dovoljenih ponarodelih pesmi

Inštrumentalna spremljava: če izvaja zbor do tri skladbe, jeena dovoljena z inštrumentalno spremljavo (če je ta predpisana v izvirniku predložene skladbe). Če zbor izvaja več skladb, sta dovoljeni dve. V vsakem primeru pa mora zbor vsaj eno tri- ali večglasno skladbo izvesti a cappella.

 

DPZ, FPZ, MeMPZ:

- dovoljeno je do 12 minut čiste glasbe,
- število skladb ni predpisano,
- vsaj dve skladbi morata biti pretežno ali v celoti štiri- ali večglasni,
- spored mora vsebovati umetno skladbo slovenskega skladatelja,
- spored mora vsebovati slovensko ljudsko pesem (v obdelavi ali izvirni obliki), oz. skladbo s seznama dovoljenih ponarodelih pesmi*

Inštrumentalna spremljava: če izvaja zbor do štiri skladbe, jeena dovoljena z inštrumentalno spremljavo (če je ta predpisana v izvirniku predložene skladbe). Če zbor izvaja več skladb, sta dovoljeni dve. V vsakem primeru pa mora zbor vsaj eno  štiri- ali večglasno skladbo izvesti a cappella.

Pojasnilo:
V inštrumentalni zasedbi lahko sodeluje do 5 inštrumentalistov ne glede na njihovo starost.

 

4. Žirija

Nastope zborov bo ocenjevala strokovna žirija, ki jo bo na predlog umetniškega sveta revije potrdil organizacijski odbor. Vse podrobnosti o delu žirije bo urejal Poslovnik 26. Revije Zagorje ob Savi 2018.

  
5. Ocenjevanje nastopov

Žirija bo tekmujoče zbore ovrednotila po točkovalnem sistemu na:
– zlate zbore z odliko (90 in več točk),
– zlate zbore (80 in več točk),
– srebrne zbore (70 in več točk),
– bronaste zbore (60 in več točk).
Drugi zbori bodo prejeli priznanje za sodelovanje brez navedbe doseženih točk.
Zborovodja vsakega zbora bo do 26. 4. 2018 prejel komentar žirije o svojem nastopu.

 

6. Priznanja in nagrade

Priznanja zborom:
- priznanja z rezultati za vse sodelujoče zbore,
- posebna priznanja za zbore:
- priznanje za najboljši zbor tekmovanja,
- priznanja za najbolje ocenjene zbore posameznih tipičnih zasedb celotne revije*,
- priznanje za odličen nastop debitantskega zbora;
*Nagrada bo podeljena, če bodo v tipični zasedbi sodelovali vsaj trije zbori.

Priznanja posameznikom:
- posebna priznanja za zborovodje in korepetitorja:
- za najbolj prepričljivo izvedbo celotnega nastopa na reviji,
- za najbolj prepričljivo izvedbo sodobne zborovske skladbe*,
- za najbolj prepričljivo izvedbo slovenske ljudske pesmi*,
- za najbolj prepričljivo izvedbo pesmi a cappella za otroški zbor,
- za najboljšo sestavo sporeda*,
- za najboljšega zborovodjo debitanta,
- za najboljšega korepetitorja*.
 *lahko tudi po posameznih zasedbah

Nagrada zboru:
»Nagrada Jožeta Humra« Glasbene matice Ljubljana: izbrani otroški/mladinski pevski zbor bo prejel povabilo k sodelovanju na koncertu »Dan Glasbene matice Ljubljana«, ki bo 19. 5. 2018 v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Upoštevajoč odločitev žirije tekmovanja bo nagrada podeljena enemu od zborov, ki bo prejel zlato plaketo z odliko.

Nagrade posameznikom žirija lahko podeli še:
- nagrado JSKD skladatelju za naj skladbo Zagorja v obliki naročila nove skladbe v znesku 250 €;
- plačilo bivanja, prehrane in vstopnic do trem zborovodjem na prireditvi European Music Festival For Young People v Neerpeltu v Belgiji od sobote, 29. aprila, do torka, 1. maja 2018 ali na mednarodnem festivalu izbranih mladinskih zborov Europäisches Jugendchor Festival v Baslu, Švica, od četrtka 10. maja, do nedelje, 13. maja 2018 *.
* Festival bo izbral JSKD naknadno. Nagrajence bomo izbrali med tistimi, ki se boste za to nagrado prijavili kot kandidati.

 

7. Objava rezultatov in podelitev priznanj

Organizatorji bodo pred vsakim koncertom pripravili objavo delnih rezultatov, ki so jih zbori dosegli na predhodnem koncertu, točke in posebna priznanja pa bodo objavljena na sklepni prireditvi.

Pred objavo delnih rezultatov bo skupno petje, za katerega zbori pripravite naslednje pesmi:
OPZ: Jakob Jež: En ten tenera in Marijan Vodopivec: Kekčeva pesem
MPZ: Jakob Jež: En ten tenera in Le zapojmo (lahko enoglasno)
Sodelujoči srednješolski zbori se bodo o skupnih pesmih dogovorili naknadno.

 

8. Prijava

Rok prijave: 2. februar 2018

Prijava mora vsebovati:

Oddano elektronsko prijavnico na naslednji povezavi:

 

e-prijava


Pozor!

V elektronsko prijavnico morate vstaviti tudi:

- posnetek zbora (lahko tudi delovni), star največ šest mesecev*,
*zborom, ki so bili na 26. Reviji Zagorje ob Savi leta 2018 ali regijskem tekmovanju otroških in mladinskih zborov 2017 zlati z odliko ali zlati ni treba pošiljati posnetkov, vendar naj to označijo na prijavnici;

- en izvod partitur skladb, ki jih bo zbor izvajal na prireditvi (pri prijavi še ni treba pošiljati originalnih not).

Organizator bo od izbranih zborov naknadno zahteval 6 originalnih izvodov not za žirijo in arhiv Revije, na tekmovanju pa uporabo originalov pri morebitnih inštrumentalistih in zborovodjih. Fotokopije neobjavljenih skladb ali skladb tujih založb bodo dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu.

 

Obvestilo o sprejetju in plačilo prijavnine
Zborom bomo najpozneje do ponedeljka, 12. februarja 2018, poslali obvestilo o sodelovanju na 26. reviji. Sprejeti zbori bodo pozneje prejeli tudi predračun za prijavnino, ki je 85 evrov (DDV je vključen v ceno). Rok plačila bo naveden na predračunu. Zbori, ki prijavnine ne bodo plačali, ne bodo mogli sodelovati na prireditvi.

 

9. Prehrana za udeležence

Organizatorji prevzamejo organizacijske in tehnične stroške pri izvedbi revije in stroške prehrane (1 obrok) vseh nastopajočih. Stroške prihoda morajo zbori poravnati sami oz. tisti, ki jih pošiljajo na revijo. Ti morajo tudi zagotoviti ustrezno število spremljevalcev, ki so odgovorni za zbor kot pedagogi in vodniki; teh nalog naj ne izvajajo zborovodje in izvajalci inštrumentalne spremljave!

Pojasnila glede razpisnih pogojev dobite osebno, na telefonski številki 01 24 10 525 (Mihela Jagodic), ali pišite na elektronski naslov mihela.jagodic@jskd.si.

Pojasnila glede tehničnih napotkov bo lokalni organizator v Zagorju posredoval po odločitvi o sprejemu zbora na tekmovanje. 

 

Dodatne informacije

 

 

 

Mihela JAGODIC

samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo
T: (01) 2410 525
F: (01) 2410 536
E: mihela.jagodic@jskd.si

 

 

 

zanimivosti

e-prijava