RAZSTAVE IN PRIREDITVE

 

Regijske tematske razstave 2019 in
Državna tematska razstava 2020

 

O DRŽAVNI RAZSTAVI

 

Projekt državnih tematskih razstav poteka že od leta 2008. Razstave so zasnovane tako, da pokažemo kakovostne rezultate ljubiteljske likovne ustvarjalnosti, predvsem pa z izbrano temo ustvarjalcem širimo likovno in miselno obzorje ter jih spodbujamo k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja. Ustvarjalci se lahko svobodno odločijo za vsebino, slogovni izraz, tehniko, za ploskovni ali prostorski način oblikovanja. Ker pa se kreativna domišljija lahko razvija le s premagovanjem ovir, določimo tematski okvir. Že za prvo razstavo smo razpisali težko in zahtevno temo, izbrali smo barvo – črno, za drugo tehniko – kolaž, za tretjo besedilo kot prepoznaven element pri oblikovanju likovnega dela in nosilec vizualnega sporočila, s četrto smo spodbudili spoznavanje in parafraziranje umetniških del preteklih obdobij, s peto ustvarjalce omejili le z uporabo kvadratnih in/ali okroglih oblik kot prevladujočih elementov likovne kompozicije, za šesto izbrali risbo na velikem formatu, za sedmo pa je bilo osnovno vodilo kontrast med oblimi in oglatimi oblikami.

Razstave so bienalne, prvo leto organiziramo predavanja, delavnice in seminarje, večkrat izdamo tudi priročnik, ki dodatno osvetljuje razpisano temo. Regijske koordinacije JSKD pripravijo deset selekcioniranih regijskih razstav, ki si jih ogleda državni selektor in izbere dela za državno razstavo. Naslednje leto pod naslovom Državna tematska razstava predstavimo izbor z regijskih razstav, izdamo katalog in državno razstavo selimo po Sloveniji.

Dela, ki so izbrana za državno tematsko razstavo, po svoji kakovosti in domiselnosti formalnih rešitev ne le presegajo običajne preglede ljubiteljske likovne ustvarjalnosti, temveč se kažejo kot odlični kulturni dosežki, zato jih brez zadržkov v svojih razstavnih prostorih predstavijo ugledne galerijske in muzejske ustanove.

 

 

 

 

e-prijava

oblo in oglato

priročnik

Arhiv

Državna tematska razstava 2018

 

Državna tematska razstava 2016

 

Državna tematska razstava 2014

 

Državna tematska razstava 2012 (Tekst v podobi)