RAZSTAVE IN PRIREDITVE

 

Regijske tematske razstave 2019 in
Državna tematska razstava 2020

 

 REGIJSKA PREDAVANJA

 

V sklopu razpisane teme za državno tematsko razstavo smo tudi tokrat likovnikom ponudili izobraževanja, ki so se jih lahko udeležili v svojih domačih regijah. Izobraževanja, predavanja na izbrano tematiko, je vodil akad. slikar Janez Zalaznik. V nekaterih regijah so se odločili predavanja nadgraditi tudi z izvedbo praktičnih delavnic v sodelovanju z različnimi mentorji. Predavanje in delavnica sta bili namenjena predvsem tistim likovnim ustvarjalcem, ki so se želeli s svojimi deli prijavili na likovni razpis.

Na predavanju so se udeleženci seznanili z likovno teorijo kontrasta med oblimi in oglatimi oblikami, nato pa preko primerov iz zgodovine umetnosti še z različnimi možnostmi njegove uporabe v likovnih delih. Predavatelj je predstavil tudi obsežen priročnik, ki je izšel ob razpisu. Sledil je razgovor. Predavanje je trajalo 2 šolski uri. Praktična delavnica je bila namenjena predvsem spoznavanju različnih izraznih možnosti, sestavljale pa so jo različne likovne vaje pod vodstvom mentorja. Delavnica je trajala 3 šolske ure.

Izvedenih je bilo 6 predavanj in 6 predavanj z delavnico, 2 razpisani izobraževanji pa sta zaradi premajhnega števila prijav odpadli. Izobraževanj po celi Sloveniji (Postojna, Nova Gorica, Radlje ob Dravi, Trbovlje, Zagorje, Most na Soči, Logatec, Ivančna Gorica, Gornja Radgona, Novo mesto, Domžale in Laško) se je udeležilo skupno 222 ustvarjalcev in ustvarjalk.

 

 

Dodatne informacije

Monika IVANČIČ FAJFAR

producentka za področje likovne dejavnosti

 

T: (01) 2410 515
F: (01) 2410 510
E: monika.ivancic-fajfar@jskd.si

 

 

e-prijava

 

oblo in oglato

priročnik

Arhiv

Državna tematska razstava 2018

 

Državna tematska razstava 2016

 

Državna tematska razstava 2014

 

Državna tematska razstava 2012 (Tekst v podobi)