RAZSTAVE IN PRIREDITVE

 

Regijske tematske razstave 2019 in
Državna tematska razstava 2020

 

 PRIROČNIK

 

Kot študijsko gradivo in pomoč pri raziskovanju teme 7. državne tematske razstave Oblo in oglato smo spomladi 2019 Pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v zbirki Likovni odsevi izdali tudi priročnik:

Janez Zalaznik: OBLO IN OGLATO TER O TEM, KAKO JU JE POSVOJIL KUBIZEM (ogled in nakup)

oblo in oglato

Priročnik obsega  104 strani in je bogato opremljen s slikovnim gradivom. Sestavljajo ga tri osnovna poglavja: opis likovnega kontrasta oblo in oglato, kratek zgodovinski pregled uporabe kontrasta oblo in oglato v likovnih delih od prazgodovine do današnjih dni ter poglavje o kubizmu, v katerega so vključene tudi praktične vaje.

Janez Zalaznik bralca pritegne s poglobljenim pristopom k obravnavani temi ter jasnim in slikovitim slogom. Besedilo je ilustrirano z izvrstnim izborom primerov iz likovne umetnosti. Teoretični del in umetnostnozgodovinski  pregled dopolnjujejo konkretni napotki za samostojno delo ali prenos v pedagoško prakso. Priročnik je odlično branje za vse, ki jih zanima likovna ustvarjalnost.

O avtorju:

Janez Zalaznik je leta 1987 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, smer slikarstvo in deluje kot samostojni kulturni delavec na področjih slikarstva, fotografije, grafičnega oblikovanja, likovne publicistike in pedagogike. Z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti sodeluje kot pedagog, selektor in pisec likovnih priročnikov. Doslej jih je izšlo že sedem:  Dobre, umazane, prave – barva in struktura v slikarstvu od gotike do današnjih dni (200), Bilo je nekoč v XX. stoletju –  iz oči v oči z modernim slikarstvom (2007), Kako je umetnost izgubila nedolžnost –  kolaž, asemblaž in fotomontaža v umetnosti XX. stoletja (2009), Tekst in podoba –  zgoščena zgodovina nekega razmerja (2011), Parafraza, palimpsest, citat in prisvojitev –  štirje jezdeci moderne umetnosti (2013), Kvadrat in krog, kocka in krogla (2015), Oblo in oglato. Ter o tem, kako ju je posvojil kubizem (2019).

 

Dodatne informacije

Monika IVANČIČ FAJFAR

producentka za področje likovne dejavnosti

 

T: (01) 2410 515
F: (01) 2410 510
E: monika.ivancic-fajfar@jskd.si

 

 

e-prijava

 

Arhiv

Državna tematska razstava 2018

 

Državna tematska razstava 2016

 

Državna tematska razstava 2014

 

Državna tematska razstava 2012 (Tekst v podobi)