RAZSTAVE IN PRIREDITVE

 

Regijske tematske razstave 2019 in
Državna tematska razstava 2020

 

O DRŽAVNI RAZSTAVI

Projekt državnih tematskih razstav poteka že od leta 2008. Razstave so zasnovane tako, da pokažemo kakovostne rezultate ljubiteljske likovne ustvarjalnosti, predvsem pa z izbrano temo ustvarjalcem širimo likovno in miselno obzorje ter jih spodbujamo k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja. Ustvarjalci se lahko svobodno odločijo za vsebino, slogovni izraz, tehniko, za ploskovni ali prostorski način oblikovanja. Ker pa se kreativna domišljija lahko razvija le s premagovanjem ovir, določimo tematski okvir. Že za prvo razstavo smo razpisali težko in zahtevno temo, izbrali smo barvo – črno, za drugo tehniko – kolaž, za tretjo besedilo kot prepoznaven element pri oblikovanju likovnega dela in nosilec vizualnega sporočila, s četrto smo spodbudili spoznavanje in parafraziranje umetniških del preteklih obdobij, s peto ustvarjalce omejili le z uporabo kvadratnih in/ali okroglih oblik kot prevladujočih elementov likovne kompozicije, za šesto izbrali risbo na velikem formatu, za sedmo pa je bilo osnovno vodilo kontrast med oblimi in oglatimi oblikami.

Razstave so bienalne, prvo leto organiziramo predavanja, delavnice in seminarje, večkrat izdamo tudi priročnik, ki dodatno osvetljuje razpisano temo. Regijske koordinacije JSKD pripravijo deset selekcioniranih regijskih razstav, ki si jih ogleda državni selektor in izbere dela za državno razstavo. Naslednje leto pod naslovom Državna tematska razstava predstavimo izbor z regijskih razstav, izdamo katalog in državno razstavo selimo po Sloveniji.

Dela, ki so izbrana za državno tematsko razstavo, po svoji kakovosti in domiselnosti formalnih rešitev ne le presegajo običajne preglede ljubiteljske likovne ustvarjalnosti, temveč se kažejo kot odlični kulturni dosežki, zato jih brez zadržkov v svojih razstavnih prostorih predstavijo ugledne galerijske in muzejske ustanove.

REGIJSKE RAZSTAVE

Razpis Regijskih tematskih razstav 2019 za Državno tematsko razstavo 2020 je bil na območne izpostave razposlan v decembru 2018. Kot izziv, ki naj ustvarjalce spodbudi k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja, je bila tokrat ponujena tema OBLO IN OGLATO. V izhodišču je bila uporaba kontrasta oblih in oglatih oblik: »V oblo so lahko vključene vse oblike, ki so ukrivljene (oble, ovalne, okrogle, elipsaste, tudi sestavljene v amorfne ali nepravilne krivuljaste forme) ter linije, ki so ukrivljene v izbočene ali vbočene loke oz. sestavljene v krivulje in valovnice; v pojem oglato so vključene vse oblike, sestavljene iz ravnih črt, ki se stikajo pod kotom (oglate, zašiljene, nazobčane linije, pravokotne, trikotne, mnogokotne pravilne ali nepravilne oglate oblike). Likovno delo naj v razvidni in prevladujoči meri izkazuje napetosti, ki nastanejo ob stiku oblih in oglatih oblik/linij. Likovno delo naj bo ustvarjeno tako, da bo razviden avtorjev jasen razmislek o kontrastu oblo-oglato in njegova smiselna in učinkovita uporaba.«
K prijavi na razpis so bili povabljeni odrasli likovni ustvarjalci iz Slovenije ter Slovenci, ki delujejo v zamejstvu ali tujini. Ustvarjalci so se prijavili kot posamezniki, ne glede na to, ali delujejo samostojno ali v okviru društev.  Vsak avtor je lahko sodeloval z enim likovnim delom. Regijske koordinacije so določile regijske selektorje, ki so pri izbor za regijsko razstavo upoštevali naslednje kriterije: ustreznost razpisanim določilom: razvidna uporaba kontrasta oblo-oglato v ustreznem kontekstu, likovna dovršenost in izvirnost.
Prijavnico za sodelovanje na območnih oz. regijskih razstavah je oddalo okrog 460 likovnikov. Na vseh desetih regijskih razstavah je bilo skupno na ogled 266 likovnih del.

Otvoritve regijskih razstav so se po Sloveniji zvrstile med 19. septembrom in 3. decembrom 2019:

Koordinacija Celje: OI JSKD Laško
Laško, Kulturni center, od 3. decembra do 31. decembra 2019
Regijski selektor: Denis Senegačnik

Koordinacija Dolenjska, Bela krajina in Posavje, OI JSKD Črnomelj
Črnomelj, cerkev Sv. Duha, od 9. oktobra do 8. novembra 2019
Regijski selektor: Robert Lozar

Koordinacija Gorenjska, OI JSKD Domžale
Kulturni dom Groblje, Domžale, od 12. do 25. novembra 2019
Regijska selektorica: Saša Bučan

Koordinacija Južna Primorska, OI JSKD Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica, Pavlovčeva galerija, od 19. oktobra do 7. novembra 2019
Regijska selektorica: Nataša Kovšca

Koordinacija Koroška, OI JSKD Radlje ob Dravi
Radlje ob Dravi, Razstavišče Knjižnice Radlje ob Dravi, od 19. septembra do 30. oktobra 2019
Regijski selektor: Denis Senegačnik

Koordinacija Maribor, OI JSKD Ruše
Selnica ob Dravi, Hram kulture A. Tovornik, od 23. novembra do 7. decembra 2019
Regijski selektor: Mario Berdič

Koordinacija Osrednja Slovenija, OI JSKD Ivančna Gorica
Stična, Galerija Muzeja krščanstva na Slovenskem, od 7. do 17. novembra 2019
Regijska selektorica: Nuša Lapajne Čerin

Koordinacija Pomurje, OI JSKD Gornja Radgona
Gornja Radgona, Dom kulture, od 7. do 30. novembra 2019
Regijska selektorica: Polona Maher

Koordinacija Ptuj, OI JSKD Ormož
Ormož, Grajska pristava, od 3. do 31. decembra 2019
Regijski selektor: Dušan Fišer

Koordinacija Severna Primorska, OI JSKD Tolmin
Tolmin, Galerija kinogledališča Tolmin, od 24. oktobra do 28. novembra 2019
Regijska selektorica: Nataša Kovšca

Državni selektor akademski slikar Janez Zalaznik je po ogledu vseh regijskih razstav pripravil izbor za državno razstavo. Izbral je 60 del:  35 slik, 13 skulptur oz. tridimenzionalnih objektov, 4 dela v keramiki, 6 fotografij ter 2 grafiki. Dodatno je z možnostjo predstavitve na odprtju razstave uvrstil 1 umetniški multimedijski performans.

Seznam izbranih avtorjev in avtoric:

Alimpije Košarkoski
Ana Zupanič
Andrej Uduč
Andreja Eržen
Anka Kante
Anka Štrukelj
Anton Benedik
Anže Bizjak
Barbara Lekše
Bojan Fekonja
Bojan Lubaj
Borut Ovsenek
Branka Benje
Branka Pirc
Cvetka Šemrov
Danijel Ferlinc-Danny
Danijela Kunc
Danilo Jereb
Danilo Lesjak
Darinka Lapajne
Darja Lavrenčič
dr. Drago Papler
Dumija Petakl
Gregor Maver
Inna Klemenčič
Iva Podlipnik
Ivan Skubin
Jadranka Ferjančič
Janez Lisjak
Klavdija Simler
Kristina Lindav
Kvirina Martina Zupanc
Leopold Methans
Lidija Veber
Ljudmila Vozelj
Lojze Veberič
Maja Šivec
Marija Kukovica
Marija Rudolf
Marija Šešet
Marjan Vesonik
Milena Žavbi
Mitja Kokol
Mojmir Plevnik
Nada Dimic
Nada Mihevc
Nataša Zirnstein
Nena Šutila
Nuša Slatner
Rezka Arnuš
Rok Alboje
Roman Blatnik
Rowena Božič
Salih Biščić
Savo Zupan
Simona Zadravec
Stanislava Vodopivec
Tamara Špitaler Škorić
Veronika Židanek
Vincenc Vipavc
ter Kunstkollektiv (Sabina Poličnik, Kristina Prah, Mirko Anželj, Matjaž Stopar in Hugo Ball)

Dodatne informacije

Monika IVANČIČ FAJFAR

producentka za področje likovne dejavnosti

 

T: (01) 2410 515
F: (01) 2410 510
E: monika.ivancic-fajfar@jskd.si

 

 

e-prijava

oblo in oglato

priročnik

Arhiv

Državna tematska razstava 2018

 

Državna tematska razstava 2016

 

Državna tematska razstava 2014

 

Državna tematska razstava 2012 (Tekst v podobi)