PRIZNANJA SKLADA / JUBILEJNE PODROČNE ZNAČKE / GALLUSOVE ZNAČKE

 

Gallusove značke

 

Gallusova značka je jubilejna značka sklada, ki jo prejmejo posamezniki za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske vokalne glasbe.

*Ljudskim pevcem in godcem podeljujemo Maroltove jubilejne značke.

 

NOVI POGOJI ZA PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK >>

 

Glede na trajanje udejstvovanja se ločijo 4 različni nivoji Gallusovih značk:

 

Bronasta Gallusova značka

za več kot 10 let

udejstvovanja

Srebrna Gallusova značka

za več kot 20 let

udejstvovanja

Zlata
Gallusova značka

za več kot 30 let

udejstvovanja

Častna
Gallusova značka

za 40 let

udejstvovanja in več

 

 

Jubilejne področne značke sklada prejmejo lahko posamezniki, ki aktivno delujejo znotraj posameznih kulturnih društev in skupin od dopolnjenega 10. leta starosti dalje.


Jubilejno Gallusovo značko lahko posameznik za udejstvovanje na področju vokalne glasbe prejme največ enkrat znotraj vsakega nivoja. Prejeta najvišja značka znotraj posameznega področja pomeni, da je posameznik dosegel vse jubilejne nivoje, vendar se značke nižjega nivoja za nazaj ne podeljujejo.

 


Kje in kdo podeli značke?

Priznanja podeljuje vodja območne izpostave, predsednik sveta območne izpostave ali eden od članov komisije za priznanja pri območni izpostavi, ki jo izmed uglednih ljudi iz ljubiteljske kulture na predlog vodje območne izpostave imenuje direktor sklada.

 

Vloge za izdajo značk

društva izpolnijo priložen OBRAZEC in ga posredujejo na pristojne vodje območnih izpostav sklada, v kateri skupina ali društvo deluje, in sicer najmanj 30 delovnih dni pred načrtovano podelitvijo.

Območne izpostave pripravijo priznanja in vnesejo prejemnike v skupno elektronsko evidenco prejemnikov priznanj.

 

Vloga za izdajo jubilejnih značk mora vsebovati:

- naziv in popolni naslov predlagatelja,
- ime in priimek prejemnika, letnico rojstva
- število aktivnih let ljubiteljskega udejstvovanja na določenem področju
- čas in kraj, kjer se bo značka podelila.