Besedilo razpisa

Prijavni obrazci

Roki

Odgovori in vprašanja


0944-12/1

Javni razpis k oddaji predlogov za podelitev priznanj Javnega sklada Republike Slovenije  za kulturne dejavnosti za leto 2012

Datum objave:

15.09.2012

Izdajatelj:

JSKD, Štefanova 5, Ljubljana

Datum zaključka:

30. 11. 2012 PODALJŠANO DO 5. 12. 2012!!!

Status:

Veljaven razpis(objavljen)

Kontaktna oseba:

Marjeta Pečarič, pomočnica direktorja
e-pošta: marjeta.pecaric@jskd.si,
tel.:  01 2410 530

Razpisna dokumentacija

 

 

 

Dodatne informacije
Marjeta Pečarič, pomočnica direktorja za razvojne projekte
e-pošta: marjeta.pecaric@jskd.si,
tel.:  01 2410 530
Telefonsko in po e-pošti vsak  delovni dan med 11. in 13. uro.  Skrajni rok za pojasnila v zvezi z razpisom je četrtek, 29. november 2012.

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije


Marjeta Pečarič, pomočnica direktorja za razvojne projekte
e-pošta: marjeta.pecaric@jskd.si,
tel.:  01 2410 530

Telefonsko in po e-pošti vsak  delovni dan med 11. in 13. uro. 

 

Pravilnik o priznanjih sklada (pdf)