FINANCIRANJE /KULTURNA ŠOLA/ JAVNI POZIV 2020

 

Podelitev naziva
“Kulturna šola 2020”

Mestni muzej Ljubljana, 28. september 2020

Priznanja

 

NAJ KULTURNA ŠOLA LETA 2020
OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA

 Na osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina sledijo svoji viziji, ki sloni na vzgoji in izobraževanju srčnega, uspešnega in odgovornega učenca, ki se razvija ob spodbudi učiteljev in podpori staršev.

Delo učencev in njihovih mentorjev je tako v lokalni skupnosti,  kot tudi širše prepoznavna na vseh področjih kulturnega udejstvovanja. Še posebej jo oblikujejo izjemni glasbeni, gledališki in likovni dosežki, ki ne poznajo meja. Mentorji nadvse predano prenašajo učencem svoja znanja in veselje do ustvarjalnosti ter iz njih izvabljajo bogastvo otroške domišljije in izvirnosti. Tako se vsako leto pokažejo z vrsto interdisciplinarnimi projekti. Dodana vrednost šolskega kulturnega delovanja so povezovanje in sodelovanje z različnimi organizacijami, društvi in posamezniki iz lokalnega okolja, kar tudi dokazuje uspešna povezava podružnične šole iz Lokavca s krajevno skupnostjo pri ohranjanju kulturne dediščine kraja. Učinek takšnega sodelovanja se kaže v veliki podpori, ki so jo deležne produkcije. Gledališke predstave in koncerti pevskih zborov do zadnjega kotička napolnijo dvorane, likovne mojstrovine posegajo po najvišjih odličjih doma in v tujini in občani že z nestrpnostjo pričakujejo Kulturni praznik, ko učenci delijo kulturo po raznih lokacijah v mestu.

Seveda so vsi ponosni na velikega in pomembnega pisatelja, po katerem nosi šola tudi ime, Danila Lokarja. Zakar so mu ob 120 letnici njegovega rojstva posvetili celotno leto ter k sodelovanju pritegnili celotno občino, ki je vse leto dihala v duhu Lokarjevih mojstrovin. Prav branje in bralna pismenost ter bralna kultura je temelj celotnega kulturnega udejstvovanja Osnove šole Danila Lokarja. Velik književnik bi bil ponosen na »svojo« šolo, na kulturno ustvarjalnost in na kulturno izobrazbo, ki jo mladi iz te šole s seboj nosijo v življenje.

 

Kulturna šola v kategoriji velika šola je
OŠ PETROVČE

Posebnost Osnovne šole Petrovče je, in nanjo so res ponosni, da znajo ob dnevih dejavnostih ali ob posameznih projektih dobro povezati različne dejavnosti in tako učencem ponuditi res širok nabor izkušenj, ki jih pridobijo na drugačen način. Tako na primer ob posebnih dnevih ponudijo skupno izhodišče, nato pa učencem organizirajo različne delavnice, v okviru katerih se spoznajo s kreativnim pisanjem, glasbo, plesnimi koraki, folkloro, likovnim ustvarjanjem, lutkami, kuhanjem, športom, fotografiranjem … Tako povežejo različne interese učencev s kulturnimi dejavnostmi, ki jih vodijo različni mentorji učitelji njihove šole. Prav tako se ob prireditvah, ki so v njihovi organizaciji, povežejo in v scenarij vključijo čim več otrok, ki sodelujejo v različnih kulturnih dejavnostih (pevci, inštrumentalisti, plesalci, folklora, gledališčniki, recitatorji, likovniki, novinarji). Ker želijo, da bi dobili priložnost in pridobili čim več izkušenj na kulturnem področju tudi otroci, ki niso aktivno vključeni v kakšno dejavnost, jih motivirajo tudi pri rednih in izrednih predmetih ter seveda ob dnevih dejavnosti. Prav vse učence pa v 1. razredu s kratkim, a slovesnim programom sprejmejo v šolsko kulturno društvo.

 

Kulturna šola v kategoriji »srednje velika šola« je
OŠ KUNGOTA

Na Osnovni šoli Kungota kulturno ustvarjalnost svojih učencev razvijajo in krepijo z raznolikimi dejavnostmi, v okviru katerih se jih trudijo vzgajati in učiti, jim omogočati znanje, ki je uporabno, praktično in se sklada s cilji ter potrebami okolja. Osnovna šola Kungota se ponaša z bogato pevsko tradicijo. Od približno 380 otrok, kolikor jih je na centralni šoli in v obeh podružnicah, jih v zboru poje okoli 120. Na šoli imajo 3 otroške pevske zbore, 1 mladinskega ter veliko in malo vokalno skupino. V sklopu šole delujeta tudi dva vrtčevska pevska zborčka. Poleg doseganja visokih priznanj na regijskih srečanjih, vse pevke in pevci z veseljem nastopijo na že tradicionalnem Božičnem koncertu, kjer se predstavijo prav vse šolske pevske skupine.
Bogata tradicija gledališkega in plesnega ustvarjanja jih je že nekajkrat pripeljala do najvišjih priznanj in udeležb na državnih srečanjih Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Aktivni so tudi na likovnem, literarnem in folklornem področju.
Vse kulturne dejavnosti šole pa se poleg lastne produkcije v občini povezujejo tudi v projektih s pobrateno šolo Gamlitz v sosednji Avstriji.

 

Kulturna šola v kategoriji »mala oz. podružnična šola« je
OŠ SREDIŠČE OB DRAVI

Osnovna šola Središče ob Dravi je manjša podeželska šola. Pravijo, da so kot velika družina, ki vzgaja demokratično in uči življenjsko, da so šola, kjer so doma ljubezen, spoštovanje, strpnost, strokovnost in ustvarjalnost. Šola kljub majhnosti na svojem območju uspešno krepi kulturno vzgojo ter ustvarjalnost učencev na različnih umetnostnih področjih, podpira kakovostne dosežke svojih učencev na kulturnem področju, omogoča izobraževanje mentorjev, ki izvajajo dejavnosti na kulturnem področju in je ključen element družbene organizacije v lokalni skupnosti in pomemben nosilec kulturnih programov v lokalnem okolju.


Priznanje za pomemben doprinos na področju kulturne dediščine:
OŠ Dušana Muniha Most na Soči

Na Osnovi šoli Dušana Muniha Most na Soči so  leta 2019  počastili  200-letnico šolstva na Mostu na Soči z javno prireditvijo PreMOSTimo čas.
Že dvesto let se učitelji in ostali strokovni delavci šole trudijo, da bi generacije učencev šolske klopi zapustile kar najbolje opremljene z znanjem in vrednotami. To dvoje je namreč obvezna oprema za uspeh v življenju. Ob tem jubileju so izdali jubilejno glasilo Mišelovka. K pisanju prispevkov za časopis so bili v šol. letu 2018/19 povabljeni prav vsi učenci njihove šole. Najboljši zapisi po izboru mentoric so objavljeni v jubilejni izdaji Mišelovke. Nastal je krasen preplet preteklosti, sedanjosti in prihodnosti v šolskih klopeh. V Mišelovki  lahko preberemo, kakšen pečat je šola pustila v spominih naših prednikov, in se pozabavamo ob pesmih in razmišljanjih (realnih in domišljijskih) o šoli danes in v prihodnosti

 

Priznanje za dosežke in aktivnost na področju inštrumentalne glasbene dejavnosti:
OŠ STROČJA VAS

Na Osnovni šoli Stročja vas se zavedajo, da je kvalitetno kulturno udejstvovanje izrednega pomena za odraščanje in vzgojo otrok.  Kulturna popotnica, ki jo otrokom namenjajo povezuje različne ustvarjalnosti. Na področju inštrumentalne glasbene dejavnosti dodatno omogočajo mladim, da preko inštrumenta (tamburice) spoznavajo glasbeno in umetniško ustvarjalnost, ter nadaljujejo z gojenjem slovenskega izročila – tamburaštva, ki ima v tamkajšnji regiji izredno kulturno zgodovino in pomen. Na šoli delujeta kot interesna dejavnost dve tamburaški skupini, Vigred. Trenutno vodi obe skupini zunanji mentor, Rafael Pavličič, ki je tudi sam tamburaš še iz prve generacije tamburašev na šoli. Mlajšo tamburaško skupino »Vigred« sestavljajo tamburaši začetniki, ki igrajo predvsem ljudske melodije in imajo za sabo le malo ur učenja, ter še manj nastopov, zato pa se vedno znova veselijo naučiti kaj novega. Starejšo tamburaško skupino Vigred pa sestavljajo učenci višje stopnje, ki ob šoli spoznavajo ta posebna štiri strunska glasbila, torej Farkašev sistem. Ti imajo vsako leto za sabo večje število nastopov in s tem pridobivajo veliko izkušenj. Njihov repertoar obsega ljudske in prirejene moderne melodije po izbiri učencev, kar omogoča tako ohranjanje tradicije kot tudi vzdrževanje vzgoje mladih na šoli. Skupini se tudi redno udeležujeta festivalov tamburaških skupin in sta prejemnici srebrnega priznanja na 39. Festivalu tamburašev in mandolinistov Slovenije v letu 2019.

 

Priznanje za posebne dosežke na področju filmske dejavnosti: OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI

OŠ Brezovica se lahko pohvali s široko paleto kulturnih dejavnosti, ena najprepoznavnejših je zagotovo filmska dejavnost. V okviru filmskega krožka, ki ga že vrsto let vodi Andreja Dobnikar, mladi ustvarjalci spoznavajo bogati svet sedme umetnosti. Filmi, ki nastajajo v okviru krožka, se redno uvrščajo na državno Srečanje najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije, kjer so v preteklih letih prejeli številna priznanja in plakete. So tudi redni gostje Filmskega festivala ZOOM in Srečanja mladih filmskih ustvarjalcev Osrednje Slovenije, saj se zavedajo pomena udeležbe na srečanjih in festivalih otroške filmske produkcije, kjer mladi filmarji pridejo v kontakt s filmsko produkcijo svojih sovrstnikov.
Otroško filmsko produkcijo OŠ Brezovica odlikuje svežina in neverjetna otroška ustvarjalnost. Opazno je kvalitetno mentorsko delo, ki pa nikoli ne posega v ustvarjalnost mladih, temveč v najboljši meri otroke spodbuja, usmerja in iz njih izvablja tisto najžlahtnejšo kreativnost.

 

Priznanje za posebne dosežke na področju zborovske dejavnosti:

OŠ FRANCETA BEVKA TOLMIN
Pevski sestavi Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin so nespregledljiv dejavnik slovenskega zborovstva pa tudi širšega kulturnega dogajanja. V njih z navdušenjem prepeva skoraj četrtina vseh učencev, njihova gonilna sila, zborovodkinja Barbara Kovačič, pa s svojimi zamislimi že dolga leta omogoča, da zbori delujejo na visoki ravni v slovenskem in mednarodnem merilu. Posebna pozornost je namenjena poglobljenemu delu z otroki, saj za razvoj zborov namenjajo številne pevske delavnice, tudi z vabljenimi pedagogi. Njihova dejavnost se tesno povezuje z lokalnimi, državnimi in mednarodnimi projekti, ki jih izvajajo v sodelovanju s strokovnjaki, profesionalnimi ustanovami ter slovenskimi in tujimi šolami. Poleg velikega števila vključenih otrok, dolgoletne tradicije in vpetosti v kulturno okolje njihovi zbori dosegajo tudi izjemne rezutate na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Vabljeni so na nastope po Sloveniji in tujini, kot demonstracijski zbori na zborovodska izobraževanja in na arhivska snemanja v našo nacionalno radijsko hišo.

 

OŠ KOPER
Na Osnovni šoli Koper spodbujajo razvojno naravnane, komunikativne in okolju odprte projekte, ki omogočajo, da otroci razvijajo svoja interesna področja in ustvarjalnost. Njihove prireditve zajemajo sodelovanje vseh učencev in povezujejo različne dejavnosti, med njimi pa vidno izstopajo pevski zbori, v katerih poje kar 160 otrok. So reden gost kulturnih dogodkov za širšo javnost in pogosto vključeni v nacionalne projekte, ki povezujejo področje umetnosti in šolstva. Z odličnimi udeležbami na mednarodnih, državnih in regijskih tekmovanjih vselej prepričajo s tehtnimi programi in marsikatero slovensko noviteto. Šola velik poudarek namenja spodbujanju izobraževanja svojih glasbenih pedagogov, v goste pa sprejema tudi mnoge druge zbore iz Slovenije in tujine, s čimer spleta prijateljske in umetniške vezi ter dokazuje svojo odprtost. Izredno odmevni in pogosto medgeneracijsko naravnani projekti bogatijo vzdušje, krepijo občutek za timsko delo, svež pristop pa prispeva tudi k večji motivaciji učencev.

 

Priznanje za pomembne dosežke na področju literarne dejavnosti:
Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož

Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož je del mreže za vzgojo in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok ter otrok z večvrstnimi motnjami - za področje celotne Primorske. Njihovo poslanstvo je spodbuda učencev k pridobivanju znanja in samostojno učenje, predvsem si prizadevajo za razvoj ustvarjalnosti posameznikov ter sodelovanje z drugimi sovrstniki. To jim najbolj opazno uspeva na področju literature. Na natečajih za najboljša šolska literarna glasila v okviru Roševih dnevov pobirajo nagrade in se udeležujejo strokovnih izobraževanj za mentorje ter učitelje. Kljub prilagojenemu izobraževalnemu programu njihovi učenci pišejo kvalitetno: neposredno in iskreno o svojem dojemanju sveta. To je dober primer mentorskega dela in ustvarjalnosti mladih, zato jim Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje posebno priznanje za področje literarne dejavnosti.

 

Priznanje za pomembne dosežke na področju lutkovne dejavnosti:
2. OŠ Slovenska Bistrica

Redko v slovenskem šolskem prostoru najdemo lutkovne skupine, ki bi se vsako leto spogledovale z uvrstitvijo na Državno srečanje lutkovnih skupin. Lutkovna skupina Zrnca/KakOrkoli je primer odličnega kontinuiranega mentorskega dela. Skupina, ki deluje pod mentorskim vodstvom Aleša Brezočnika in Matevža Gregoriča je šolski primer uspešne povezave med osnovno šolo in kulturnim društvom. Društvo Koruzno zrno in 2. osnovna šola Slovenska Bistrica sta v sodelovanju v okviru Lutkovne skupine Zrnca/KakOrkoli prejemnici številnih srebrnih in zlatih plaket.

 

Priznanje za posebne dosežke na področju folklorne dejavnosti: OŠ MIRANA JARCA ČRNOMELJ

Med vsemi dejavnostmi, ki jih razvijajo na vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj, je folklorna dejavnost zagotovo ena prodornejših. Pod mentorstvom Katje Kocjan Plut in Bernarde Starašinič delujeta Folklorni živ žav in Folklorni krožek, katera obiskuje zavidljivo število učencev. Ti poustvarjajo otroško ljudsko izročilo, plese, pesmi in šege ter se aktivno vključujejo v kulturne in turistične aktivnosti v svojem kraju in drugod. Njihova starejša otroška folklorna skupina, ki deluje v sklopu Folklornega krožka, je redno uvrščena na regijska in državna srečanja. Pohvalijo se lahko tudi z uspešnim gostovanjem v Karlovcu na Hrvaškem, nastopom na mednarodnem folklornem festivalu Jurjevanje v Beli krajini v organizaciji CIOFF ter nastopom v oddaji RTV Slovenija Dobro jutro.

 

Priznanje za posebne dosežke na področju likovne dejavnosti:
OŠ FRAM

Učenci in učenke Osnovne šole Fram se redno in z vidnejšimi uspehi udeležujejo likovnih, fotografskih ter stripovskih natečajev in razstav, tudi mednarodnih.
Med izvirno zasnovanimi projekti šole je revija Stripogled, ki presega okvir lokalnega, šolskega okolja ter posega celo v mednarodni prostor. Likovno umetnost v različnih projektih interdisciplinarno povezujejo tudi z drugimi področji in vsebinami, kot so animacija, video, fotografija in družbeno angažirane tematike.
Šola redno organizira šolske in gostujoče razstave v lastnem likovnem razstavišču. Na tem področju izkazujejo tudi razvojne ambicije, med katerimi je poudarek na gostovanjih profesionalnih likovnikov. Pohvalno je, da hkrati s predvideno prenovo učilnice za likovni pouk ter pridobivanjem nove opreme že razmišljajo tudi o vsebinskih in izvedbenih možnostih za razvijanje likovnega izražanja na deficitarnih področjih, kot sta denimo kiparstvo in grafika.

 

Priznanje za posebne dosežke na področju plesne dejavnosti:
OŠ IVANJKOVCI

Na Osnovni šoli Ivanjkovci izvajajo kvalitetno kulturno-umetniško dejavnost na različnih področjih. Plesno ustvarjanje je še eno, s katerim šola izstopa iz povprečja. Odličnost svoje plesne ustvarjalnosti potrjujejo z uspehi na območnih in regijskih revijah plesnih skupin. Prav tako šola vlaga v strokovno usposobljenost mentorice plesne dejavnosti, kar kaže na željo po razvoju na tem področju. To jih uvrša med redke šole, ki v okviru svojih kulturnih vsebin, skrbijo tudi za plesno ustvarjanje in zato jim Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje prav posebno priznanje za področje plesne dejavnosti.