FINANCIRANJE /KULTURNA ŠOLA/ JAVNI POZIV 2021

“Kulturna šola 2021”

 

Projekt Kulturna šola se bliža vrhuncu, to je zaključni prireditvi, na kateri se bodo  podelila posebna priznanja in nazivi. Letošnji razpis za pridobitev naziva »Kulturna šola 2021« je bil objavljen 8. marca 2021. Projekt se izvaja že 15. leto zapored. Rok za oddajo vlog je bil 24. maj 2021. Na Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev naziva »Kulturna šola 2021« je prispelo 75 vlog. Dne 22. junija 2021 smo vse šole prijaviteljice na razpis Kulturna šola obvestili  o rezultatih kandidacijskega postopka. Ocenjevalna komisija za vrednotenje prijavnih vlog je sprejela sklep, katere  šole skladno z razpisnimi kriteriji izpolnjujejo vse kvantitativne in kvalitativne pogoje, da se jim za obdobje 2021–2025 podeli naziv “Kulturna šola”.

Zaključna prireditev  vsako leto poteka na šoli, ki je leto prej prejela naziv Naj kulturna šola. 18. septembra 2020 je bila na zaključni prireditvi za Naj kulturno šolo leta 2020 razglašena Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina. Tako se bo letos  zaključna prireditev odvila v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini 5. oktobra 2021.

Zaključna prireditev bo potekala upoštevajoč vsa navodila in priporočila v skladu s trenutnimi smernicami NIJZ in izpolnjevanju pogoja PCT. Sem pa spadajo žal tudi omejitve. To pomeni, da na zaključno prireditev ne moremo povabiti več  predstavnikov iz vsake šole. Na zaključno prireditev bomo s posebnim vabilom, ki ga boste prejeli predvidoma konec prihodnjega tedna, povabili po enega predstavnika šole. Odločitev ali bo to ravnateljica, ravnatelj, koordinator projekta ali mentor iz izbranega področja, bomo prepustili šolam.

Če se je v preteklosti razglasilo rezultate glede dodatnih priznanj šele na zaključni prireditvi, moramo tudi  letos ubrati drugačno pot in jih delno razglasiti že sedaj. Letošnje prejemnice priznanj za posebne dosežke so sledeče šole:

Priznanje za posebne dosežke na področju gledališke dejavnosti:
Osnovna šola Rače

Priznanje za posebne dosežke na področju folklorne dejavnosti:
Osnovna šola Artiče

Priznanje za posebne dosežke na področju likovne dejavnosti: 
Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana

Priznanje za pomemben doprinos na področju varovanja kulturne dediščine:
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
 
Priznanje za posebne dosežke na področju filmske dejavnosti: 
Osnovna šola Idrija
 
Priznanje za posebne dosežke na področju literarne dejavnosti: 
Osnovna šola Frana Roša, Celje

Na zaključni prireditvi bomo podelili še štiri najvišja priznanja in sicer:

-          Naj kulturna šola leta 2021
-          Naj kulturna šola leta 2021 v kategoriji »male šole in podružnične šole«
-          Naj kulturna šola leta 2021 v kategoriji »srednje velike šole«:
-          Naj kulturna šola leta 2021 v kategoriji »velike šole«:

Prejemnice priznanj po abecednem vrstnem redu (vrsta priznanja, ki jo prejme posamezna šola, bo dokončno znana na zaključni prireditvi) so:

-          Osnovna šola Brežice
-          Dvojezična Osnovna šola Lendava
-          Osnovna šola  Preserje pri Radomljah
-          Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje

Med zgoraj naštetimi štirimi šolami bomo na zaključno prireditev povabili ravnateljico oziroma ravnatelja, koordinatorja projekta na šoli, župana oziroma predstavnika lokalne skupnosti in vodjo OI JSKD iz tamkajšnje izpostave.

Po prireditvi bodo vse  šole, prejemnice naziva “Kulturna šola” za obdobje 2021–2025,  obiskali vodje izpostav tamkajšnje JSKD in jim prinesli zastavo, potrdilo za naziv in potrdilo o uspešnem vodenju projekta za koordinatorja šole najkasneje do konca meseca oktobra.

Iskreno se zahvaljujemo vsem šolam, ki so se prijavile, ravnateljicam in ravnateljem za izvajanja projekta Kulturna šola v preteklih letih. Iskrena hvala vsem koordinatorjem projekta na šoli, ki so zbirali podatke za razpis ravno v času, ko  je bilo njihovo delo zelo oteženo.

Nadesnem robu so povezave do grafične podobe napisov, ki jih lahko sedaj za obdobje od 2021 do 2025 uporabljajo kulturne šole na svojih dopisih in sporočilih.  Prav tako so objavljeni opisi delavnic Kulturni dnevi za kulturne dni za  šole v sezoni 2021/2022.

JSKD bo poskrbel za obveščanje medijev, predvidoma teden dni pred zaključno prireditvijo Kulturna šola 2021.

Iskrene čestitke vsem!

David Stupica

Dodatne informacije

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani JSKD ter osebno ali telefonsko vsak  delovni dan med 10. in 12. uro:

David Stupica, e-posta: david.stupica@jskd.si; tel.: 01 24 10 527.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razpis

 

Delavnice Kulturni dnevi za kulturne dni

 

Usmerjevalni kriteriji

 

Pravilnik o pridobitvi naziva “Kulturna šola”
(sprejet 1. 4. 2021)

 

Dodatek k Pravilniku o pridobitvi naziva “Kulturna šola”
(sprejet 8. 6. 2021)