FINANCIRANJE /KULTURNA ŠOLA/ JAVNI POZIV 2020

 

Kulturna šola 2020

Zaključna prireditve Kulturna šola 2020 bo v petek, 18. septembra 2020, v Boštanju.

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti bo na zaključni prireditvi slovenskim osnovnih šolam, ki bodo izpolnile vse pogoje, podelil nazive »kulturna šola« ter razglasil najboljšo med njimi in najbolj kulturno šolo leta 2020.

Lansko leto si je ta prestižni naziv prislužila OŠ Boštanj, zato bo zaključna prireditev to leto potekala na Dolenjskem.

 

 • Dodatne informacije

  Dodatne informacije so na voljo na spletni strani JSKD ter osebno ali telefonsko vsak  delovni dan med 10. in 12. uro:

  - David Stupica, e-posta: david.stupica@jskd.si; tel.: 01 23 00 570.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  Obrazci (2x):

  (PODATKI O ŠOLI, ODGOVORNI OSEBI IN KOORDINATORJU KULTURNIH DEJAVNOSTI NA ŠOLI) - se izpolni prek spleta!

  in

  PRIJAVNI OBRAZEC - obrazec JSKD-KULšola2020 (PODATKI O ŠOLSKI KULTURNI DEJAVNOSTI:
  B1-Redno delujoče kulturne skupine,
  B2-Udeležba šolskih skupin/zasedb na selekcioniranih srečanjih,
  B3-Pomembnejše kulturne prireditve in dogodki za učence in širšo javnost,
  B4-Obiski zunanjih kulturnih institucij,
  B5-Spodbujanje usposabljanja strokovnih delavcev šole na področju kulturno-umetnostne vzgoje,
  B6-Posebni kulturni projekti ter sodelovanja z drugimi šolami in zunanjimi institucijami,
  B7-Druga pomembna udejstvovanja po predlogu prijavitelja)

   

   

  USMERJEVALNI KRITERIJI