PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU:
● aktualne zborovske novice
● poročila in reportaže o zborovskih dogodkih doma in po svetu
● pogovori z domačimi ustvarjalci, tujimi mojstri in obetavnimi profili
● predstavitve vokalnih zasedb vseh vrst in generacij
● objave o zgoščenkah, notnih zbirkah in drugih izdajah
● strokovni članki za navdih pri raziskovanju in poglobljenem študiju zborovskega petja
● napovednik dogodkov, v katerega lahko vpišete tudi svoj dogodek

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

   BIOGRAFSKI PODATKI
   SLOVENSKIH SKLADATELJEV

 

Zborovski arhiv

 

   KATALOGI

 

GLASBA / REGIJSKA TEKMOVANJA / OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBORI 2019

10. – 25. maj 2019

RAZPIS

rok prijave: petek, 29. marec 2019

TERMINI:

Dolenjska, Posavje in Bela Krajina: Semič, petek, 10. 5. 2019

Gorenjska: Cerklje na Gorenjskem, sreda, 15. 5. 2019

Osrednja Slovenija: Zagorje od Savi, četrtek, 16. 5. 2019

Štajerska in Pomurje: Ptuj, sobota, 18. 5. 2019

Primorska: Nova Gorica, petek, 24. 5. 2019

Od Celja do Koroške: Šentjur pri Celju, sobota, 25. 5. 2019


POGOJI SODELOVANJA:

1) Pravico do prijave imajo otroški, mladinski, dekliški, fantovski in mešani mladinski zbori, ki so bili v sezoni 2017/2018 predlagani za nastop na regijskem nivoju/ali so nastopili na Reviji otroških in mladinskih zborov Zagorje ob Savi 2018/ali so bili na regijski nivo razvrščeni na območni reviji v sezoni 2018/2019*.

2) Na tekmovanju bo nastopilo do 16 zborov v posamezni regiji (število je odvisno od možnosti regijskega organizatorja), ki jih bo potrdila strokovna komisija JSKD.

Pojasnili:
*  Če je vaša edina možnost, da se kvalificirate na prireditev s tem, da vas strokovni spremljevalec razvrsti na regijski nivo v sezoni 2018/2019 – ta revija pa bo šele po našem roku prijave, se vseeno prijavite. Dopišite, da čakate na strokovno mnenje. Na območni reviji pa povejte strokovnemu spremljevalcu, da se želite prijaviti na regijsko tekmovanje. Če boste razvrščeni na regijski nivo, bomo prijavo naknadno upoštevali, če bo na tekmovanju še prostor - a najkasneje do 19. aprila.

 

3) Na reviji bodo lahko nastopili otroški, mladinski in pomutacijski zbori petih tipičnih zasedb:

- kot otroški zbor (OPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2008 in mlajši;

- kot mladinski zbor (MPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2004 in mlajši;

- kot dekliški zbor (DPZ), v katerem pojejo pevci, rojeni leta 1999 in mlajši;

- kot fantovski zbor (FPZ), v katerem pojejo fantje, rojeni leta 1999 in mlajši;

- kot mešani mladinski zbor (MeMPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 1999 in mlajši.

- V zboru lahko 10 % pevcev za eno leto presega starostno omejitev.

- Starost pevcev organizator preverja na naslednje načine:

a) Otroški in mladinski pevski zbori morajo pred nastopom predložiti spisek nastopajočih otrok z datumom rojstva ter podpisom ravnatelja, ki jamči za resničnost podatkov.

b) Pevci DPZ, FPZ in MeMPZ pa morajo na zahtevo organizatorja pred nastopom pokazati veljavne dijaške izkaznice oz. indekse.

- Če bo dokazana nedovoljena starostna prekoračitev, bo doseženi rezultat zbora razveljavljen.

Pojasnilo: Število pevcev ni omejeno.

MERILA ZA IZBOR ZBORA:

Merila za izbor na revijo so: kakovost prijavljenega sporeda, primernost sporeda zboru in kakovost zbora. Zbore bo izbrala strokovna komisija. V primeru, da bo prijavljenih zborov preveč, imajo prednost pri prijavi tisti, ki niso sodelovali na državnem tekmovanju v Zagorju ob Savi 2018.

TEKMOVALNI SPOREDI:

OPZ: spored mora obsegati 3-4 pesmi:

- umetno pesem slovenskega skladatelja/ne priredbo!

- slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali v izvirni obliki)

- 1-2 pesmi po lastni izbiri

- trajanje programa je omejeno z največ 10 minutami čiste glasbe

Instrumentalna spremljava

- Pri otroških zborih imajo vse pesmi lahko instrumentalno spremljavo.

 

MPZ: spored mora obsegati 3-4 pesmi, vsaj dve morata biti tri* ali štiri-glasni* - vsaj ena od njiju pa cappella.

- umetno pesem slovenskega skladatelja/ne priredbo!

- slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali v izvirni obliki)

- 1-2 pesmi po lastni izbiri

- trajanje sporeda je omejeno z največ 12 minutami čiste glasbe

instrumentalna spremljava

- dovoljeno je izvajanje dveh skladb z instrumentalno spremljavo (če je ta predpisana v izvirniku predložene skladbe), zaželeno pa je, da se čim več skladb izvede a cappella.

*melodično večglasje!

 

DPZ, FPZ, MeMPZ: spored mora obsegati 3-4 pesmi, vsaj dve morata biti štiriglasni* a cappella skladbi.

- umetno pesem slovenskega skladatelja/ne priredbo!

- slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali v izvirni obliki)

- 1-2 pesmi po lastni izbiri

- trajanje programa je omejeno z največ 12 minutami čiste glasbe

instrumentalna spremljava

- dovoljeno je izvajanje dveh skladb z instrumentalno spremljavo (če je ta predpisana v izvirniku predložene skladbe), zaželeno pa je, da se čim več skladb izvede a cappella!

*melodično večglasje!

 

Pojasnila:
Za tri- ali večglasno šteje skladba, ki je takšna v celoti ali skoraj v celoti.
Izbor skladb iz avtorjevega cikla ali več krajših skladb enega avtorja se lahko šteje za eno skladbo.
V instrumentalni zasedbi lahko sodeluje do 5 dodatnih instrumentalistov. Če niso člani zbora, niso starostno omejeni.

Žirija

Nastope bo ocenjevala tričlanska žirija. Rezultati bodo objavljeni na koncu prireditve. Na podlagi rezultatov bo podelila priznanja. Po tekmovanju bodo zborovodje prejeli mnenja o nastopu.

Priznanja

Priznanja bodo prejeli zbori po naslednjih merilih:

-    za 90 ali več odstotkov točk bo zbor prejel zlato priznanje z odliko regijskega tekmovanja

-    za 80 ali več odstotkov točk bo zbor prejel zlato priznanje regijskega tekmovanja

-    za 70 ali več odstotkov točk bo zbor prejel srebrno priznanje regijskega tekmovanja

-    za 60 ali več odstotkov točk bo zbor prejel bronasto priznanje regijskega tekmovanja

-    zbor, ki bo dobil manj kot 60 odstotkov točk, bo prejel priznanje za sodelovanje na regijskem tekmovanju.

Žirija lahko podeli naslednja posebna priznanja:

zborom:

- priznanje za najboljši zbor tekmovanja,

- priznanja za najboljše ocenjene zbore posameznih tipičnih zasedb celotne revije (priznanje bo podeljeno, če bodo sodelovali vsaj trije takšni zbori),

- priznanje za odličen nastop debitantskega zbora;

zborovodjem:

- za najbolj prepričljivo izvedbo celotnega nastopa na reviji,

- za najbolj prepričljivo izvedbo sodobne zborovske skladbe,

- za najbolj prepričljivo izvedbo slovenske ljudske pesmi,

- za najbolj prepričljivo izvedbo a cappella pesmi za otroški zbor,

- za najboljšo sestavo sporeda (po posameznih zasedbah),

- za najboljšega zborovodjo debitanta;

korepetitorjem:

- za najboljšega korepetitorja;

skladateljem:

- za dobro noviteto.

Denarne nagrade

Žirija lahko podeli denarno nagrado tudi enemu skladatelju na posameznem  tekmovanju: nagrada znaša 250 € za naročilo izvirne skladbe za mladinski zbor a cappella ali s spremljavo v dolžini cca. 2,5 minute. Skladbo mora nagrajeni skladatelj napisati od maja do oktobra 2019.

Prijava

Dokumenti:

Izpolnite elektronsko prijavnico na naslednji povezavi:

e-prijava

rok prijave: petek, 29. marec 2019

 

Ob prijavi je treba na email masa.medved@jskd.si obvezno poslati tudi:

1. skeniran izvod dobro čitljivih vseh partitur predloženega sporeda
(sprejeti zbori bodo kasneje dolžni poslati tri izvode tekmovalnih skladb za člane žirije - fotokopije bodo takrat dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu).

2. zvočni posnetek vsaj 2 skladb, posnet med 1. januarjem 2018 in rokom prijave (lahko je tudi delovni posnetek z vaje)

- Zborom, ki so na Reviji Zagorje ob Savi 2018 dosegli 85 točk in več, ni treba nalagati posnetkov.

- Dodan delovni posnetek z vaje je obvezen za vse zbore, katerih edina možnost za uvrstitev na regijski nivo je nastop na območni reviji 2019.

- Mladinski zbori morajo izmed dveh skladb poslati posnetek vsaj ene triglasne skladbe a cappella.

Izbor

Pravočasno odposlane prijave bo pregledala strokovna komisija in nato izbrala zbore, ki bodo lahko sodelovali. Vsem prijavljenim zborom bodo do petka, 5. aprila 2019, poslali pisno odločitev o sprejemu ali zavrnitvi prijave.

Zborom bomo na podlagi prijave izstavili predračun za plačilo prijavnine, ki znaša 70 evrov. Rok za plačilo bo naveden na predračunu. Če prijavnina ne bo plačana v predpisanem roku, se prijave ne bo upoštevalo. Prijavnine se v nobenem primeru ne vrača.

Organizatorji bodo plačali stroške tehnične izvedbe tekmovanja in vsem sodelujočim zagotovili brezplačno malico.

Potek in izvedbo samega tekmovanja bo podrobneje določal Poslovnik 8. regijskega  tekmovanja otroških in mladinskih zborov 2019.

 

Dodatne informacije

Mihela Jagodic  

Mihela JAGODIC

producentka za vokalno glasbo
T: (01) 2410 525
F: (01) 2410 536
E: mihela.jagodic@jskd.si

 


 

 

rezultati

statistika izvedb

e-prijava

 

 

programska knjizica

programska knjižica (2.7 MB, pdf)