Folklornik
 

O reviji

Aktualna številka

Arhiv

Pobuda piscem

Navodila avtorjem

Uredniški odbor

Naročilnica

Spletna knigarna JSKD

JSKD

Folklornik (2011)

2011

ISSN 1854-3324
Izdaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Zanj mag. Igor Teršar, direktor.
Urednik: dr. Bojan Knific; tel.: 01/241-05-33, 031/272-792.
Uredniški odbor:
dr. Rebeka Kunej, Nežka Lubej, Mirko Ramovš, Neva Trampuš.
Lektorica: Jasna Zupan.
Oblikovanje in priprava za tisk: Franc Debevec.
Tisk: Tiskarna Pleško.
Naklada: 800 izvodov
Cena: 9 EUR.

Fotografija na naslovni strani:
OFS Vrtec Radeče. (Foto: Janez Eržen, Rogaška Slatina, 21. 4. 2011.)

 

Del člankov lahko prebirate Acrobat Readerju /*pdf, tako da kliknete na želeni članek v vsebini. Ostali članki so do razprodaje revije le v tiskani obliki. Dostop do člankov si zagotovite tako, da kupite ali naročite revijo.

VSEBINA

UVODNIK
dr. Bojan Knific: POTREBA PO PROFESIONALIZMU

STROKOVNI PRETRESI
dr. Mojca Kovačič: PRITRKAVANJE NEKOČ IN DANES
dr. Urša Šivic: BARITON V LJUDSKEM PETJU NA SLOVENSKEM

RAZMIŠLJANJA
Vesna Sever: "MARTIN, SKRIJ HARMON'KO, SEVERJEVA JE TU"
Janez Pezdirec: POBUDA ZA SNEMANJE IN IZDAJANJE ZGOŠČENK Z LJUDSKO GLASBO

GRADIVO
Andreja Komprej: KAKO SO SREDI 20. STOLETJA PLESALI V RAZBORJU
Katarina Šrimpf: OBLAČILNA DEDIŠČINA ROGAŠKE SLATINE IN OKOLICE
Maša Breznik: OBLAČENJE V DOLU PRI LJUBLJANI V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
Marica Pahor: DVE PEČI S TRŽAŠKEGA IN DVE DRUGI PEČI
† Jože Bakan: PREKMURSKI POZVAČINI

KAKO DELATI
Sergej Pajk: O IZDELOVANJU KLOBUKOV
Janez Eržen: NEKAJ GLEDALIŠKIH NAPOTKOV VODJEM FOLKLORNIH SKUPIN
Mojca Mežik: POVEZOVANJE FOLKLORNIH PRIREDITEV
Katarina Šetinc: UČENJE LJUDSKIH PESMI: Zgodbe s terena, spoznanja iz prakse
Mile Trampuš: KAKO SMO PRED DVAJSETIMI LETI RAZISKOVALI LJUDSKO IZROČILO
Marko Janžič: KAKO ORGANIZIRATI "VIKEND" INTENZIVNE VAJE?
Petra Nograšek: POSKUS NEČESA NOVEGA ALI…: … "Za trenutek naj odloži delo!"
Adriana Gaberščik: TUDI TAKO SE DA: Kako brez denarja do folklornih kostumov za otroško folklorno skupino?
dr. Bojan Knific: PEČA IN NJENA PETELINČKOVA VEZAVA
dr. Bojan Knific: NEUSTREZNOST FRANCOSKIH KIT

OŽIVLJANJA
Franc Kene: FOLK UNION – NOVA IZKUŠNJA
Franci Hribovšek: DUDE SPET POJEJO

PREDSTAVLJAMO
Janez Eržen: "FOLKLORNA DEJAVNOST MI JE PRIRASLA K SRCU"
dr. Rebeka Kunej: KAJ JE DOLENJEC V AMERIKI POSNEL NA GRAMOFONSKE PLOŠČE?
Ljuba Vrtovec Pribac: "ŽIVIM ZA PRIKAZOVANJE NEKDANJIH NAČINOV OBLAČENJA"
Andrej Košič: OD BELOKRANJICE DO NAJNOVOMEŠČANKE: Pogovor z Branko Moškon ob 35-letnici delovanja
Folklornega društva Kres
Slobodanka Rac: "ODER IMA SICER SVOJE ZAKONITOSTI, A NAM TE NE SMEJO ONEMOGOČITI SPOŠTOVANJA IZROČILA"
Franci Pivec in Vasja Samec: OTRINOVIH 80 LET
Peter Bezjak: PROGRAM ZA ZNAKOVNO ZAPISOVANJE PLESNIH IN DRUGIH GIBOV
Tjaša Ferenc: KONEC JE NOV ZAČETEK
Irena Destovnik: "MLADINI JE FOLKLORNA SKUPINA NAJBOLJ POTREBNA"
Ljuba Vrtovec Pribac: FOLKLORNA DEJAVNOST V AVSTRALIJI
Olga Hvastija: "NARODNA NOŠA" – POVEZANOST PRETEKLOSTI, SODOBNOSTI IN PRIHODNOSTI
Cica Kolar: MOJA ZGODBA O "ČRNI NOŠI"
Ida Intihar: O ZBIRANJU IN RAZSTAVLJANJU PREDMETOV OBLAČILNE DEDIŠČINE
dr. Bojan Knific: STROKOVNI SPREMLJEVALCI SREČANJ NA FOLKLORNEM PODROČJU IN NJIHOVE NALOGE

POROČILA IN OCENA
Brane Šmid: VTISI Z REGIJSKIH SREČANJ ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN
Petra Nograšek: RINGARAJA 2011
Suzana Vaupotič: ZAČETNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN: Izkušnje iz sezone 2010/2011
Nežka Lubej: OB BRANJU IZPITNIH ODGOVOROV
Alenka Korla: SEMINAR O OBLAČILNI DEDIŠČINI
dr. Rebeka Kunej: ODRINILI NA GLOBOKO V NOVO
Tanja Drašler: ODSEVANJA: Prireditev, pripravljena v čast Ljubi Vrtovec Pribac
mag. Boris Šušmak: POLSTOLETNA TRADICIJA: Praznovanje Folklornega društva Val iz Pirana
Jerneja Novak: FOLKLORNA DEJAVNOST V VRTCU
Marja Panker: KAJ PA DRUŽENJE?
Mojca Pažon: "KULTURNO UMETNIŠKA VZGOJA V ŠOLI NI LE SLUŽBA, AMPAK POSLANSTVO!": II. OŠ Rogaška Slatina – najboljša Kulturna šola 2011
Viktorija Pupaher in Tija Tinauer: LJUDSKE OTROŠKE IGRE PRI POUKU: Izkušnje z Osnovne šole Selnica ob Dravi
Slavko Petek: 20 LET MARKO BANDE
Rok Sraka: MARKOVA HERBIJA: O izdelavi novih folklornih kostumov in novi knjigi
Janez Florjanc: PLESNA FOLKLORNA DELAVNICA

PRIPOROČAMO V BRANJE, POSLUŠANJE …
Alenka Pakiž: ŽLAHTNOST STAREGA IN NUJNOST NOVEGA: Knjiga, ki je hkrati priročnik, namenjen šiviljam, krojačem,
oblikovalcem …

Mirko Ramovš: ODE, KA ZAPLEJŠEVA!: Slovenski ljudski plesi Prekmurja – Goričko
dr. Rebeka Kunej: FOLKLORNIKOM VZEL NOŠE IN JIM DAL KOSTUME
Katarina Šetinc: DVE NOVI ZGOŠČENKI GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU
Jože Faganel: ZGOŠČENKA LJOBE JENČE: SLOVENIJA. ODMEVI VEČNOSTI.
mag. Simona Moličnik: SLOVENSKA ZEMLJA V PESMI IN BESEDI: SIJAJ, SONCE!

NAPOVEDUJEMO
NAČRT DRŽAVNIH AKCIJ JSKD ZA SEZONO 2011/2012
PROGRAMI OBMOČNIH IZPOSTAV JSKD ZA LETO 2012

IN MEMORIAM
META BENČINA 1948-2011

UTRINKI Z NAŠIH SREČANJ

PRILOGA
dr. Bojan Knific: BELO NA BELEM – ŽLAHTNOST VEZENIH PEČ NA SLOVENSKEM
Tadej Pungartnik in dr. Bojan Knific: POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR IN PEČE IZ NJEGOVE ZBIRKE