PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

Zborovski arhiv

 

   KATALOGI

 

GLASBA / REGIJSKA TEKMOVANJA / OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBORI 2015

Razpis

6. REGIJSKEGA TEKMOVANJA  OTROŠKIH 
IN  MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV
14. – 22. maj 2015

 

TERMINI

Gorenjska: Kamnik, 14. maj
Dolenjska, Bela krajina in Posavje: Šentjernej, 15. maj
Osrednja Slovenija: Ribnica, 19. maj
Primorska: Nova Gorica, 20. maj
Celja do Koroške: Slovenj Gradec, 22. maj
Štajerska in Pomurje: Pesnica pri Mariboru, 23. maj

 

POGOJI SODELOVANJA

 • Pravico do prijave imajo otroški, mladinski, dekliški, fantovski in mešani mladinski zbori, ki so bili v sezoni 2013/2014 predlagani za nastop na regijskem nivoju/ali so nastopili na Reviji otroških in mladinskih zborov Zagorje ob Savi 2014/ali so bili na regijski nivo razvrščeni na območni reviji v sezoni 2014/2015*.

 • Na tekmovanju bo lahko nastopilo do največ 16 zborov v posamezni regiji (število je odvisno od možnosti organizatorja), ki jih bo potrdila strokovna komisija JSKD**.

Pojasnili:
*  Če je vaša edina možnost, da se kvalificirate na prireditev s tem, da vas strokovni spremljevalec razvrsti na regijski nivo v sezoni 2014/2015 – ta revija pa bo šele po našem roku prijave, vam svetujemo, da nam prijavo vseeno pošljete. Na njej dopišite, da čakate na strokovno mnenje. Če boste na območni reviji razvrščeni na regijski nivo, bomo prijavo naknadno upoštevali, če bo na tekmovanju še prostor - a najkasneje do 20. aprila.
** V primeru, da bo prijavljenih zborov veliko, imajo prednost pri prijavi tisti zbori, ki v zadnjih štirih letih niso sodelovali na državnem tekmovanju v Zagorju ob Savi.

 •  

 • Na reviji bodo lahko nastopili otroški, mladinski in pomutacijski zbori petih tipičnih zasedb:

 • - kot otroški zbor (OPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2004 in mlajši;

 • - kot mladinski zbor (MPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2000 in mlajši;

 • - kot dekliški zbor (DPZ), v katerem pojejo pevci, rojeni leta 1995 in mlajši;

 • - kot fantovski zbor (FPZ), v katerem pojejo fantje, rojeni leta 1995 in mlajši;

 • - kot mešani mladinski zbor (MeMPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 1995 in mlajši.

 

 • V zboru lahko 10 % pevcev za eno leto presega starostno omejitev.

 • Starost pevcev organizator preverja na naslednje načine:

 • - Otroški in mladinski pevski zbori morajo pred nastopom predložiti spisek nastopajočih otrok z datumom rojstva ter podpisom ravnatelja, ki jamči za resničnost podatkov.

 • - Pevci DPZ, FPZ in MeMPZ pa morajo na zahtevo organizatorja pred nastopom pokazati veljavne dijaške izkaznice oz. indekse.

 • - Če bo dokazana nedovoljena starostna prekoračitev, bo doseženi rezultat zbora razveljavljen.

Pojasnilo: Število pevcev ni omejeno.

 

MERILA ZA IZBOR ZBORA

Merila za izbor na revijo so: kakovost prijavljenega sporeda, primernost sporeda zboru in kakovost zbora. Zbore bo izbrala strokovna komisija.

 

TEKMOVALNI SPOREDI

OPZ

spored mora obsegati 3-4 pesmi:

 • - umetno pesem slovenskega skladatelja/ne priredbo!

 • - slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali v izvirni obliki)

 • - 1-2 pesmi po lastni izbiri

 • - trajanje programa je omejeno z največ 10 minutami čiste glasbe

 • Instrumentalna spremljava

 • Pri otroških zborih imajo vse pesmi lahko instrumentalno spremljavo.

 

MPZ

spored mora obsegati 3-4 pesmi, vsaj dve morata biti tri* ali štiri-glasni* - vsaj ena od njiju pa cappella.

 • - umetno pesem slovenskega skladatelja/ne priredbo!

 • - slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali v izvirni obliki)

 • - 1-2 pesmi po lastni izbiri

 • - trajanje sporeda je omejeno z največ 12 minutami čiste glasbe

 • Instrumentalna spremljava

 • dovoljeno je izvajanje dveh skladb z instrumentalno spremljavo (če je ta predpisana v izvirniku predložene skladbe), zaželeno pa je, da se čim več skladb izvede a cappella.

*melodično večglasje!

 

DPZ, FPZ, MeMPZ

spored mora obsegati 3-4 pesmi, vsaj dve morata biti štiriglasni* a cappella skladbi.

 • - umetno pesem slovenskega skladatelja/ne priredbo!

 • - slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali v izvirni obliki)

 • 1-2 pesmi po lastni izbiri

 • - trajanje programa je omejeno z največ 12 minutami čiste glasbe

 • instrumentalna spremljava

 • - dovoljeno je izvajanje dveh skladb z instrumentalno spremljavo (če je ta predpisana v izvirniku predložene skladbe), zaželeno pa je, da se čim več skladb izvede a cappella!

 • *melodično večglasje!

Pojasnila:
Za tri- ali večglasno šteje skladba, ki je takšna v celoti ali skoraj v celoti.
Izbor skladb iz avtorjevega cikla ali več krajših skladb enega avtorja se lahko šteje za eno skladbo.
V instrumentalni zasedbi lahko sodeluje do 5 dodatnih instrumentalistov. Če niso člani zbora, niso starostno omejeni.

 

ŽIRIJA

Nastope bo ocenjevala tričlanska žirija. Rezultati bodo objavljeni na koncu prireditve. Na podlagi rezultatov bo podelila priznanja. Po tekmovanju bodo zborovodje prejeli mnenja o nastopu.

 

PRIZNANJA

Priznanja bodo prejeli zbori po naslednjih merilih:

 • - za 90 ali več odstotkov točk bo zbor prejel zlato priznanje z odliko regijskega tekmovanja

 • - za 80 ali več odstotkov točk bo zbor prejel zlato priznanje regijskega tekmovanja

 • - za 70 ali več odstotkov točk bo zbor prejel srebrno priznanje regijskega tekmovanja

 • - za 60 ali več odstotkov točk bo zbor prejel bronasto priznanje regijskega tekmovanja

 • - zbor, ki bo dobil manj kot 60 odstotkov točk, bo prejel priznanje za sodelovanje na regijskem tekmovanju.

Opomba:
Zbori, ki bodo prejeli zlato priznanje z odliko in zlato priznanje se bodo lahko direktno uvrstili na državno tekmovanje v Zagorju ob Savi 2016.

 

Žirija lahko podeli naslednja posebna priznanja:
zborom:

 • - priznanje za najboljši zbor tekmovanja,

 •  

 • - priznanja za najboljše ocenjene zbore posameznih tipičnih zasedb celotne revije (priznanje bo podeljeno, če bodo sodelovali vsaj trije takšni zbori),

 •  

 • - priznanje za odličen nastop debitantskega zbora;

 

zborovodjem:

 • za najbolj prepričljivo izvedbo celotnega nastopa na reviji,

 • za najbolj prepričljivo izvedbo sodobne zborovske skladbe,

 • za najbolj prepričljivo izvedbo slovenske ljudske pesmi,

 • za najbolj prepričljivo izvedbo a cappella pesmi za otroški zbor,

 • za najboljšo sestavo sporeda (po posameznih zasedbah),

 • za najboljšega zborovodjo debitanta;

 

korepetitorjem:

 • za najboljšega korepetitorja;

 

skladateljem:

 • za dobro noviteto.

 

DENARNE NAGRADE


Žirija lahko podeli denarno nagrado tudi enemu skladatelju na posameznem  tekmovanju: nagrada znaša 250 € za naročilo izvirne skladbe za mladinski zbor a cappella ali s spremljavo v dolžini cca. 2,5 minute. Skladbo mora nagrajeni skladatelj napisati od maja do oktobra 2015.


*V primeru znatnega zmanjšanja sredstev za delovanje JSKD s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za leto 2015 si organizator pridržuje pravico do zmanjšanja ali ukinitve denarnih nagrad.

 

 

PRIJAVE

Prijave pošljite do ponedeljka, 23. marca na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Štefanova 5
1000 Ljubljana


Na ovojnico pripišite še:

6. tekmovanje otroških in mladinskih zborov 2015

 

Dokumenti

a.) Prijavnica


b.) Priloge:
- zvočni posnetek najmanj dveh skladb na avdio kaseti ali zgoščenki v času od 1. januarja 2014 do prijave (lahko je tudi delovni posnetek z vaje). Na zgoščenko nujno napišite ime zbora! Mladinski zbori morajo izmed dveh skladb poslati posnetek vsaj ene triglasne skladbe a cappella.
(Zborom, ki so se udeležili Revije Zagorje ob Savi 2014, ni treba pošiljati posnetkov)
- izvod dobro čitljivih partitur predloženega tekmovalnega sporeda.
Sprejeti zbori bodo kasneje dolžni poslati tri izvode tekmovalnih skladb za člane žirije (fotokopije bodo takrat dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu). Originalne partiture bomo po tekmovanju vrnili zborom.

 

Na elektronski naslov izpostave JSKD, ki organizira vaše tekmovanje pošljite do roka prijave tudi gradivo za predstavitev zbora napovedovalcu – do deset tipkanih vrstic:

Gorenjska: Škofja Loka
janez.jocif@jskd.si

Dolenjska, Posavje in Bela Krajina: Novo mesto
oi.novo.mesto@jskd.si,

Osrednja Slovenija: Ribnica,
oi.ribnica@jskd.si,

Primorska: Nova Gorica,
oi.nova.gorica@jskd.si
,

Štajerska in Pomurje: Maribor
oi.maribor@jskd.si,

Od Celja do Koroške: Slovenj Gradec
oi.slovenj.gradec@jskd.si.

 

Pravočasno odposlane prijave bo pregledal umetniški svet tekmovanja. V primeru preveč prijav bo poslušal posnetke in nato izbral zbore, ki bodo lahko sodelovali. Vsem prijavljenim zborom bodo do srede, 1. aprila 2015 poslali pisno odločitev o sprejemu ali zavrnitvi prijave.

 

Zborom bomo na podlagi prijave izstavili predračun za plačilo prijavnine, ki znaša 65 evrov. Rok za plačilo bo naveden na predračunu. Če prijavnina ni plačana v predpisanem roku, se prijave ne upošteva. Prijavnine se v nobenem primeru ne vrača.

 

Organizatorji bodo plačali stroške tehnične izvedbe tekmovanja in vsem sodelujočim zagotovili brezplačno malico.

 

Potek in izvedbo samega tekmovanja podrobneje določa Poslovnik 6. regijskega  tekmovanja otroških in mladinskih zborov 2015.

 

Dodatne informacije:
Mihela Jagodic, svetovalka za vokalno glasbo JSKD, tel: 01-24-10-525
mihela.jagodic@jskd.si
Ljubljana, 18. december 2014