PRIZNANJA SKLADA / PODROČNA PRIZNANJA / PLAKETA ANTONA AŽBETA

 


Sklad podeljuje tudi posebna priznanja za področja likovne dejavnosti.

Plaketa Antona Ažbeta je najvišje priznanje za področje likovne dejavnosti.

Poziv za oddajo predlogov za podelitev področnih priznanj sklada objavimo sredi septembra vsako leto. Priznanja javno objavimo na osrednji skladovi prireditvi, podelijo pa se običajno na osrednjih državnih področnih srečanjih sklada.

Merila za podelitev

Merila za podelitev Plakete Antona Ažbeta so izredni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki ali življenjsko delo na področju likovne dejavnosti.

Podelitev plakete

Na podlagi pravilnika in prejetih vlog se vsako leto lahko podeli največ ena Plaketa Antona Ažbeta. Plaketo podeli direktor ali njegov področni svetovalec, praviloma na osrednji letni državni likovni prireditvi.

Dosedanje podeljevanje Plaket Antona Ažbeta

Zveza kulturnih organizacij Slovenije je med leti 1982 in 1994 podeljevala za posebne dosežke pri širjenju likovne kulture  Ažbetova priznanja. »Ime Antona Ažbeta je bilo izbrano predvsem zato, ker je Ažbe eden največjih slovenskih likovnih umetnikov, še bolj pa človek, ki je širil vedenje o likovni umetnosti in bil tako nedvomno pomemben likovni pedagog.« Ažbetova priznanja so se podeljevala posameznikom in skupinam za izjemne uspehe pri:
•             razvijanju likovne kulture
•             razvijanju novih vsebin in oblik dela
•             kulturnovzgojno in mentorsko delo
•             publicistično delo
•             analitično in raziskovalno delo
•             kulturno animacijsko delo
•             delo na področju varovanja naravne in kulturne dediščine.

Prejemniki Ažbetovih Plaket

2021    Nuša Lapajne Čurin

2020    Boge Dimovski

1982   Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

1983   dr. Cene Avguštin, Radovljica

            Likovna sekcija DOLIK Jesenice

1984   Akademija za likovno umetnost, Ljubljana

1986   Andrej Pavlovec, Škofja Loka

           Klavdij Zornik

1987   Alenka Gerlovič, Ljubljana

1988   Lojze Zavolovšek, Mozirje

1989   Bojan Golija, Maribor

1992   Lojze Gobec, Vuzenica

1994   Stojan Kerbler, Ptuj